Begeleide OmgangsRegeling (BOR)

Als ouder wil je het beste voor je kind. Ook wanneer je uit elkaar gaat of gaat scheiden. Het ouderschap na een echtscheiding is niet altijd makkelijk, dus biedt BOR (Begeleide OmgangsRegeling) hulp. Humanitas BOR zet het kind centraal in de omgang en zorgt voor contact met beide ouders, ook na een echtscheiding.

Wij gaan er van uit dat het in het belang van het kind is om op te groeien in contact met beide ouders. Hier heeft een kind niet alleen recht op, het is ook belangrijk voor het sociaal-emotionele evenwicht en de ontwikkeling van het kind. Soms staan spanningen tussen de ouders het contact met het kind in de weg. De omgang tussen één van de ouders en het kind komt niet van de grond of verloopt niet goed. Dan helpen onze vrijwilligers met tijdelijke steun. Deze steun bestaat uit begeleide omgang (in de eerste fase van een BOR-traject) en een aantal gesprekken. Humanitas BOR is er dan ook voor ouders met één of meer kinderen tussen de 0 en 12 jaar die gescheiden of uit elkaar zijn en het niet eens kunnen worden over de omgangsregeling.

Wat bieden wij?

Het doel van BOR is om gescheiden ouders te helpen bij het maken van hanteerbare afspraken over een omgangsregeling. We gaan daarbij uit van het welzijn van het kind en de mogelijkheden van de ouders. De ondersteuning duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Een vrijwilliger BOR ondersteunt waar nodig de contactmomenten tussen ouder en kind en de overdracht. Gedurende het traject wordt met beide ouders (samen) geëvalueerd. De vrijwilliger lost de problemen niet op, maar faciliteert en ondersteunt.

Voor wie?

 • Ouders die na een relatiebreuk/echtscheiding een steuntje in de rug kunnen gebruiken;
 • Ouders die uit elkaar zijn en één of meer kinderen hebben van 0-12 jaar oud;
 • Kinderen die een neutrale plek nodig hebben om contact te hebben met een ouder;
 • Ouders die bereid zijn afspraken te maken over omgang, maar die dat op dit moment nog niet zonder begeleiding aandurven;
 • Ouders die het prettig vinden om in mens-tot-mens contact ondersteund te worden door een neutrale en levenservaren vrijwilliger.
 • Ouders die gemotiveerd zijn, meewerken en afspraken nakomen;
 • Ouders waarvan tenminste één van de twee woonachtig is in een van de gemeenten ‘Amstelland’

Voor wie niet?

 • Ouders in langdurig verharde conflictsituaties, situaties waarbij elkaars ouderschap bestreden wordt, of agressie tussen ouders;
 • Ouders (of kinderen) met zware psychische problemen;
 • Ouders met een verslaving;
 • Onveiligheid (die contact tussen ouder & kind in de weg staat);
 • Ouders die niet gemotiveerd zijn een stap in elkaars richting te zetten.

Wat kun je verwachten?

 • De vrijwilliger is aanwezig bij de omgang tussen ouder en kind;
 • De vrijwilliger helpt desgewenst kinderen met de overgang van de ene ouder naar de andere ouder;
 • Het kind en de vrijwilliger zijn voldoende vertrouwd met elkaar, zodat het kind tijdens de omgang kan terugvallen op de vrijwilliger als dat nodig is;
 • De vrijwilliger kan meedenken en helpen met tips en feedback;
 • De eerste omgangsmomenten vinden op neutraal terrein plaats;
 • Stapsgewijs wordt toegewerkt naar omgang bij de ouder (of bijv. familie) thuis;
 • De vrijwilliger begeleidt gemiddeld eens per 2 weken (frequenter is in overleg mogelijk);
 • Tussentijds evalueren de coördinator en de vrijwilliger met de ouders;
 • De draagkracht van het kind is het uitgangspunt en er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van ouders;
 • De ondersteuning van de vrijwilliger kan ook buiten kantoortijden;
 • Er wordt geen dossier bijgehouden of gerapporteerd aan derden;
 • Begeleide OmgangsRegeling BOR is gratis;

Hoe meld ik me aan?

Beide ouders melden zich vrijwillig aan. Dit kan ook op initiatief van één van de ouders. De coördinator BOR stelt telefonisch een aantal vragen en beoordeelt of ouders in aanmerking komen voor begeleiding. In dat geval volgt er een individueel intakegesprek met de ouders apart. Bij dit gesprek is ook de beoogde vrijwilliger aanwezig. Hierna volgt de kennismaking tussen het kind en de vrijwilliger. Als dit positief verloopt, start de begeleide omgang.


Enkele praktijkvoorbeelden

Moeder: “We kunnen nu weer makkelijker praten”

Als Deborah vijf maanden zwanger is, gaan zij en Wesley uit elkaar. Ze zegt: “Ik wilde dat mijn dochter haar vader zag. Maar toen we afspraken over de omgang wilden maken, leverde dat te veel spanning op. Zo kwamen we bij BOR terecht. Ik merk aan mijn dochter dat ze blij is als ze haar vader ziet. Als hij binnenkomt, kruipt ze naar hem toe en wil opgetild worden. Dat zit absoluut goed.” En vader Wesley: “Ik zie mijn dochter twee uur per week. Een keer in de omgangsruimte van BOR, samen met de vrijwilliger, de andere keer bij mijn zus. Het einddoel is een weekend bij mij. Maar dan moet ik eerst op mezelf wonen”.

Dylan (5 jaar)

Na de scheiding van de ouders van een Dylan (5 jaar) is de omgang aanvankelijk goed geregeld. De jongen heeft een jaar lang contact met zijn vader. Totdat moeder een nieuwe relatie krijgt en er ruzie ontstaat over de verdeling van spullen. Er zijn veel conflicten en bij het halen en brengen is er altijd ruzie. De vader raakt overspannen en Dylan gaat niet meer naar zijn vader. Na een tijd wil de vader weer omgang en vraagt de hulp van BOR Humanitas. De moeder wil hem een kans geven. Langzaam worden de contacten hersteld, eerst in de omgangskamer van BOR, later elders en ten slotte bij vader thuis. De ondersteunende rol van de vrijwilliger, begeleid door de coördinator, is hierbij cruciaal. De omgang is intussen hersteld en Dylan heeft contact met zijn vader volgens een vaste regeling. 

Vrijwilligers

BOR Humanitas werkt naast een coördinator als aanspreekpunt gedurende het hele traject met levenservaren, betrokken en gemotiveerde vrijwilligers. Voorop staat dat de vrijwilligers er in het belang van het kind zijn. Nieuwe vrijwilligers volgen een training voordat zij daadwerkelijk kunnen starten met het vrijwilligerswerk. Gedurende hun inzet nemen zij deel aan intervisie- en themabijeenkomsten.

Heb je belangstelling voor vrijwilligerswerk bij Begeleide OmgangsRegeling BOR? Heb je affiniteit met ouders en kinderen in een scheidingssituatie? En ben je gemotiveerd je in te zetten voor een goed contact tussen ouders en kinderen? Dan horen wij graag van jou! Er zal dan zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Nadere informatie en procedure:

Na sollicitatie volgt een kennismakingsgesprek.
Daarna volgt de training tot BOR-vrijwilliger; dit werk is niet eenvoudig!
Deelname aan de opleiding is daarom verplicht.

Meer informatie over de vacature:

https://www.humanitas.nl/afdeling/amstelland/vacatures/vrijwilliger-bor

Voorlichtingsfilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=9MxiM0Z-l9c

Voor vragen en aanmelden: 06 2050 2663 / s.vanschieveen@humanitas.nl

 

8-2-2021 Ouderbijeenkomsten

Landelijk contactpunt Ouderbijeenkomsten organiseert (online) bijeenkomsten over scheiden. Deze bijeenkomsten gaan over wat de gevolgen van een (moeilijk lopende) scheiding voor u en voor uw kind(eren) betekenen