Amstelland

Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen én te houden.

Thuisadministratie

Een vrijwilliger helpt je je financiële zaken op orde te brengen en op orde te houden. Niet één keer, maar wekelijks. We zetten samen je inkomsten en uitgaven op een rij, gaan na waar je recht op hebt en maken een overzichtelijk huishoudboekje. Daarna kun je zelf je weg vinden in je eigen administratie en financiën. Een hele zorg minder. Bijna iedereen voelt zich na korte tijd enorm geholpen en na langere tijd kunnen mensen vaak weer zelfstandig verder.

Aanmeldingen voor de Thuisadministratie uitsluitend via ons e-mailadres ta.amstelland@humanitas.nl

Financieel Cafe - Inloop

Soms lijkt het bijhouden van je administratie of het invullen van een formulier op het beklimmen van een berg. Wanneer je onderaan staat, denk je dat het je niet zal lukken om boven te komen. Met een beetje hulp lukt het vaak wel om die berg te beklimmen. Dus aarzel niet om voor vragen op financieel of administratief gebied langs te komen bij het Financieel Café.

Waarvoor kunt je bij het Financieel Café terecht:

 • (Leren) ordenen van de financiële administratie;
 • Maken van een maandbegroting; wat zijn de inkomsten en uitgaven;
 • Inventarisatie van eventuele schulden en betalingsachterstanden;
 • Ondersteuning bij het aanvragen van en zo nodig invullen van (digitale) formulieren (bijvoorbeeld kwijtscheldingen, toeslagen, bijzondere bijstand);
 • Hulp bij het lezen van brieven, uitleg geven over de inhoud van brieven van instanties;
 • Informatie over te bewaren documenten en de bewaartermijnen;
 • Signalering (denk aan achterliggende problematiek) ’vraag achter de vraag’;
 • Financiële tips en voorlichtend advies;
 • Bemiddeling tussen en verwijzing naar instanties;
 • Ondersteuning bij de aanvraag van een (aanvullende) bijstandsuitkering bij de gemeente of SVB;
 • Gebruik van computer, denk aan: digitaal invullen van formulieren, opvragen van informatie, belangrijke websites, aanvragen DigiD;
 • Gebruik van telefoon;

Openingstijden en locaties:

Aalsmeer

De Binding, Zijdstraat 53 : elke 2e woensdag van de maand van 09:30-11:30 uur

Amstelveen

Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 : elke woensdag van de maand van 10:00-12:00 uur

Kudelstaart

Place2Bieb, Graaf Willemlaan 1 : elke 3e dinsdag van de maand van 12:30-14:30 uur

Het Financieel Café is een gezamenlijk initiatief van Participe Amstelland, Stichting DOCK en Humanitas Amstelland.