Over de afdeling

Onze bijna 100 vrijwilligers geven de deelnemers steun in verschillende activiteiten. Om dit te realiseren is er een ondersteunend team van beroepskrachten en een uit vrijwilligers bestaand bestuur.

Vrijwilligerswerk

Onderzoek laat zien dat steun van een vrijwilliger preventief werkt, waardoor er minder aanspraak gedaan wordt op professionele hulpverlening.

Beroepskrachten

De vrijwilligers worden ondersteund twee beroepskrachten, onder leiding van Doeko de Vries.

Scholing

Elke vrijwilliger wordt geschoold, zodat we als Humanitas de juiste ondersteuning op maat kunnen bieden.

Kosten

Al onze activiteiten zijn gratis. Uiteraard werken de vrijwilligers ook gratis. De kosten voor de ondersteuning, de scholing en overige kosten worden betaald uit de subsidies en bijdragen van leden en donateurs. 

Afdelingsbestuur 

Naam

Functie

Aandachtsgebied/Project

Menco Dane

Voorzitter

Kindervakantieweken/Homestart

Johan Niezen 

Secretaris

Leden/Website

Hans Luijt

Penningmeester

 

Vacature

Lid

PR/Fondsenwerving/Thuisadministratie

Bauco Moerkercken van der Meulen

Lid

 
     

Het bestuur is te bereiken via het mailadres amstelland@humanitas.nl