Financiële Cafés

Van mens-tot-mens, anoniem, onafhankelijk, deskundig en in een veilige omgeving

Iedereen is welkom in het financiële café voor gratis ondersteuning bij vragen over geld- of administratieve zaken. We leggen geen gegevens vast en u wordt direct geholpen.

U kunt uw vragen stellen m.b.t. onderwerpen zoals:
• (Leren) ordenen van de financiële administratie; 
• Maken van een maandbegroting; wat zijn de inkomsten en uitgaven;
• Inventarisatie van eventuele schulden en betalingsachterstanden; zijn betalings-afspraken wel realistisch?
• Ondersteuning bij het aanvragen/invullen van (digitale) formulieren; bijvoorbeeld kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, WMO voorzieningen, UWV voorzieningen;
• Hulp bij het lezen van brieven/uitleg geven over de inhoud van brieven;
• Informatie over te bewaren documenten en de bewaartermijnen;
• Verwijzing naar instanties en bemiddeling;
• Ondersteuning bij de aanvraag van een bijstandsuitkering bij de gemeente of SVB;
• Gebruik van computer, printer en kopieerapparaat. Denk aan: digitaal invullen van formulieren, opvragen van informatie, belangrijke websites;
• Hulp bij het aanvragen van een DigiD;
•Aanvragen van Toeslagen en het doen van eenvoudige vooraf ingevulde belastingaangiftes

En nog vele andere zaken.

De financiële cafés zijn een gezamenlijk initiatief van Humanitas Amstelland en Participe Amstelland.

Locaties en openingstijden

Het Financieel Café  Aalsmeer werkt uitsluitend op afspraak. Voor Amstelveen en Ouder-Amstel hoeft u geen afspraak te maken.

Aalsmeer
U kunt een afspraak maken op telefoonnummer 06 - 40 02 08 45

Amstelveen
Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3
elke dinsdag van 10:00 – 12:00 uur

Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1
elke woensdag van 10:00 – 12:00 uur

Buurtkamer Keizer Karelpark, MOC Gebouw, Lindenlaan 75
Elke woensdag van 17:00 – 19:00 uur

Ouder-Amstel
Dorpshuis, Dorpsplein 60, Duivendrecht
elke donderdag van 14:00-16:00 uur

portret foto Henk Jurriansen

Henk Jurriansen is coördinator voor de Financiële Cafés.

telefoon: 06 - 40 02 08 45

email: financieelcafe.amstelland@humanitas.nl