Financiële Cafés

Bij een financieel café kan je binnenlopen zonder afspraak en het kost niets. 

Ook noteren we geen gegevens. Het is een lik-op-stuk café, dat wil zeggen dat we je ter plekke helpen met korte, éénmalige vragen over administratie.

Zaken waar je aan kan denken zijn:
• (Leren) ordenen van de financiële administratie, 
• Maken van een maandbegroting; wat zijn de inkomsten en uitgaven,
• Inventarisatie van eventuele schulden en betalingsachterstanden,
• Ondersteuning bij het aanvragen van en zo nodig invullen van (digitale) formulieren; bijvoorbeeld kwijtscheldingen, toeslagen, bijzondere bijstand,
• Hulp bij het lezen van brieven, uitleg geven over de inhoud van brieven van instanties,
• Informatie over te bewaren documenten en de bewaartermijnen,
• Tips en voorlichtend advies,
• Bemiddeling tussen en verwijzing naar instanties;
• Ondersteuning bij de aanvraag van een (aanvullende) bijstandsuitkering bij de gemeente of SVB,
• Gebruik van computer, denk aan: digitaal invullen van formulieren, opvragen van informatie, belangrijke websites,
• Hulp bij het aanvragen van een DigiD,
• En nog vele andere zaken.

De financiële cafés organiseren we in samenwerking met Participe Amstelland

Locaties en openingstijden:

Aalsmeer
De Oude Veiling, Marktstraat 19:
elke 2e donderdag van de maand van 15:30 – 17:30 uur, behalve in augustus.

Amstelveen
Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1:
elke woensdag van 10:00 – 12:00 uur

Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3:
elke dinsdag van 10:00 – 12:00 uur

Duivendrecht
Dorpshuis, Dorpsplein 60:
elke donderdag van 14:00-16:00 uur

Kudelstaart
Place2Bieb, Graaf Willemlaan 1:
elke 3e dinsdag van de maand van 12:30-14:30 uur, behalve in augustus.