Financiële Cafés

Van mens-tot-mens, anoniem, onafhankelijk, deskundig en in een veilige omgeving

Iedereen is welkom in het financiële café voor gratis ondersteuning bij vragen over geld- of administratieve zaken.
Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon bij ons binnenlopen.
We leggen geen gegevens vast en u wordt direct geholpen.

U kunt uw vragen stellen m.b.t. onderwerpen zoals:
• (Leren) ordenen van de financiële administratie; 
• Maken van een maandbegroting; wat zijn de inkomsten en uitgaven;
• Inventarisatie van eventuele schulden en betalingsachterstanden; zijn betalings-afspraken wel realistisch?
• Ondersteuning bij het aanvragen/invullen van (digitale) formulieren; bijvoorbeeld kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, WMO voorzieningen, UWV voorzieningen;
• Hulp bij het lezen van brieven/uitleg geven over de inhoud van brieven;
• Informatie over te bewaren documenten en de bewaartermijnen;
• Verwijzing naar instanties en bemiddeling;
• Ondersteuning bij de aanvraag van een bijstandsuitkering bij de gemeente of SVB;
• Gebruik van computer, printer en kopieerapparaat. Denk aan: digitaal invullen van formulieren, opvragen van informatie, belangrijke websites;
• Hulp bij het aanvragen van een DigiD;
•Aanvragen van Toeslagen en het doen van eenvoudige vooraf ingevulde belastingaangiftes

En nog vele andere zaken.

De financiële cafés zijn een gezamenlijk initiatief van Humanitas Amstelland en Participe Amstelland.

Locaties en openingstijden:

De Financiële Cafés in Aalsmeer en Ouder-Amstel werken uitsluitend op afspraak. Voor Amstelveen hoeft u geen afspraak te maken.

Aalsmeer
U kunt een afspraak maken op telefoonnummer 06 40020845.

Amstelveen
Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1
elke woensdag van 10:00 – 12:00 uur

Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3
elke dinsdag van 10:00 – 12:00 uur

Ouder-Amstel
Dorpshuis, Dorpsplein 60, Duivendrecht
elke donderdag van 14:00-16:00 uur
U kunt een afspraak maken op telefoonnummer 020 5430430, kies optie 4.
Gebruik de zij-ingang van Coherente aan Waddenland.