Financiële Cafés

Bij een financieel café kan je binnenlopen zonder afspraak en het kost niets. 

Van mens-tot-mens anoniem onafhankelijk deskundig veilige omgeving

Iedereen is welkom in het financieel café. Een afspraak maken is niet nodig en de ondersteuning is gratis. Ook leggen we geen gegevens vast. Je wordt direct geholpen bij vragen over geld- of administratieve zaken.

Zoals:
• (Leren) ordenen van de financiële administratie; 
• Maken van een maandbegroting; wat zijn de inkomsten en uitgaven;
• Inventarisatie van eventuele schulden en betalingsachterstanden; zijn betalings-afspraken wel realistisch?
• Ondersteuning bij het aanvragen/invullen van (digitale) formulieren; bijvoorbeeld kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, WMO voorzieningen, UWV voorzieningen;
• Hulp bij het lezen van brieven/uitleg geven over de inhoud van brieven;
• Informatie over te bewaren documenten en de bewaartermijnen;
• Verwijzing naar instanties en bemiddeling;
• Ondersteuning bij de aanvraag van een bijstandsuitkering bij de gemeente of SVB;
• Gebruik van computer, printer en kopieerapparaat. Denk aan: digitaal invullen van formulieren, opvragen van informatie, belangrijke websites;
• Hulp bij het aanvragen van een DigiD;
• En nog vele andere zaken.

De financiële cafés zijn een gezamenlijk initiatief van Humanitas Amstelland en Participe Amstelland.

Locaties en openingstijden:

Aalsmeer
De Oude Veiling, Marktstraat 19:
elke donderdag van 15:30 – 17:30 uur

Amstelveen
Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1:
elke woensdag van 10:00 – 12:00 uur

Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3:
elke dinsdag van 10:00 – 12:00 uur

Ouder-Amstel
Dorpshuis, Dorpsplein 60, Duivendrecht:
elke donderdag van 14:00-16:00 uur