Amstelland

Financiële Cafés

Bij een financieel café kan je binnenlopen zonder afspraak en het kost niets. 

Ook noteren we geen gegevens. Het is een lik-op-stuk café, dat wil zeggen dat we je ter plekke helpen met korte, éénmalige vragen over administratie.

Zaken waar je aan kan denken zijn:
• (Leren) ordenen van de financiële administratie, 
• Maken van een maandbegroting; wat zijn de inkomsten en uitgaven,
• Inventarisatie van eventuele schulden en betalingsachterstanden,
• Ondersteuning bij het aanvragen van en zo nodig invullen van (digitale) formulieren; bijvoorbeeld kwijtscheldingen, toeslagen, bijzondere bijstand,
• Hulp bij het lezen van brieven, uitleg geven over de inhoud van brieven van instanties,
• Informatie over te bewaren documenten en de bewaartermijnen,
• Tips en voorlichtend advies,
• Bemiddeling tussen en verwijzing naar instanties;
• Ondersteuning bij de aanvraag van een (aanvullende) bijstandsuitkering bij de gemeente of SVB,
• Gebruik van computer, denk aan: digitaal invullen van formulieren, opvragen van informatie, belangrijke websites,
• Hulp bij het aanvragen van een DigiD,
• En nog vele andere zaken.

De financiële cafés organiseren we in samenwerking met Participe Amstelland

Locaties en openingstijden:

Aalsmeer

De Binding, Zijdstraat 53 :
elke 2e woensdag van de maand van 09:30-11:30 uur

Coördinator: Ria Scheeuwe, telefoon: 06-24993166

Amstelveen
Ons Tweede Thuis, Veteranenlaan 7 (tijdelijke locatie van 13 juni t/m 15 september 2018):
elke woensdag van 10:00-12:00 uur

Coördinator: Henk Jurriansen, telefoon: 06-40020845

Duivendrecht
Dorpshuis, Dorpsplein 60 :
elke donderdag van 14:00-16:00 uur

Coördinator: Henk Jurriansen, telefoon: 06-40020845

Kudelstaart
Place2Bieb, Graaf Willemlaan 1 :
elke 3e dinsdag van de maand van 12:30-14:30 uur

Coördinator: Henk Jurriansen, telefoon: 06-40020845