vrijwilliger Begeleide Omgangsregeling (BOR)

Wil jij gescheiden ouders ondersteunen bij het maken van afspraken?

Als vrijwilliger Humanitas BOR (Begeleide Omgangsregeling) help jij bij de omgang tussen kinderen en hun ouders. Jouw doel is te werken aan een positieve, ontspannen sfeer, waarin kind en ouders zich vrij voelen bij elkaar. Het belang van het kind staat daarbij altijd centraal.

Jouw doel is te werken aan een positieve, ontspannen sfeer, waarin kind en ouders zich vrij voelen bij elkaar. Het belang van het kind staat daarbij altijd centraal.

Wat doe je?

Als vrijwilliger begeleid je de ouders en hun kinderen één dagdeel per twee weken. Bij kleine kinderen kan het nodig zijn om in het begin wekelijks een ontmoeting te hebben. De begeleiding vindt plaats op een neutrale plek van Humanitas of een externe locatie in overleg met ouders.  Daarnaast help je, zeker in het begin, de kinderen bij de overgang van de ene naar de andere ouder. Ook ben je aanwezig bij tussentijdse evaluatiegesprekken wanneer nieuwe afspraken worden gemaakt.

Een traject duurt gemiddeld 6 maanden. Je wordt in je taken ondersteund door een coördinator. Zij kan tevens een bemiddelende rol spelen tussen de ouders.  Je krijgt een voorbereidende training en er zijn terugkom- en themabijeenkomsten waarin o.a. ervaring worden uitgewisseld.

Wie zoeken we?

Vrijwilligers met belangstelling voor de doelgroep, met goede sociale vaardigheden, ervaring met omgaan met kinderen en die een neutrale houding hebben bij conflicten tussen ouders. Omdat dit heel gevoelig en vertrouwelijk werk betreft zal in overleg met u een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag VOG door u opgevraagd moeten worden.

Gevraagde kennis en ervaring:

 • Enthousiasme en belangstelling heeft voor kinderen en affiniteit voelt met de doelgroep.
 • Enige levenservaring;
 • Bereid is op basis van gelijkwaardigheid met gezinnen om te gaan;
 • Bereid en in staat is om kinderen (en hun opvoeders) te ondersteunen;
 • De missie en uitgangspunten van Humanitas onderschrijft (wordt in trainingen behandeld!);
 • Goede sociale vaardigheden bezit (goed luisteren, contact kan leggen en onderhouden);
 • Stressbestendig is;
 • Ervaring heeft met het ouderschap en/of opvoeding van kinderen;
 • Zorgvuldig kan omgaan met privacygevoelige gegevens;
 • Bereid is tot het volgen van de voorbereidingscursus/training en de groepsbijeenkomst van BOR-vrijwilligers elke 6 weken;
 • Openstaat voor feedback en begeleiding;
 • Verslag wil uitbrengen aan de coördinator BOR Amstelland;
 • Ongeveer 6 uur per 3 weken beschikbaar kan zijn;
 • Geen justitieel verleden heeft en een verklaring van goed gedrag VOG kan overleggen (dit wordt met u afgesproken als het zover is);
 • Ervaring in het werken met kinderen en ouders is een pre, echter niet noodzakelijk wanneer bovenstaande vaardigheden voldoende aanwezig zijn. Graag in de motivatie interesse in deze rol toelichten en aangeven welke werk- en/of levenservaring hier een positieve bijdrage aan kan leveren.

Humanitas biedt jou:

 • Een voorbereidende training, intervisie en themabijeenkomsten
 • Contact met andere vrijwilligers
 • Professionele begeleiding
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Onkostenvergoeding

Locatie: Amstelland (Uithoorn en Ouder-Amstel; Amstelveen, Aalsmeer en Kudelstaart volgen mogelijk later)

Nadere informatie en procedure:

Na sollicitatie volgt een kennismakingsgesprek. Daarna volgt de training tot BOR-vrijwilliger. Het werk als BOR-vrijwilliger is niet eenvoudig! Deelname aan de opleiding is daarom verplicht. Eerstkomende trainingsdata: dinsdagen 7, 14 en 21 april 2020

Meer informatie op humanitas.nl/amstelland/bor

Voorlichtingsfilmpje:https://www.youtube.com/watch?v=9MxiM0Z-l9c

Voor vragen en aanmelden: 06 2050 2663 / s.vanschieveen@humanitas.nl

Ik hoop op uw belangstelling voor ons mooie project,

Sophie van Schieveen
coördinator BOR Humanitas Amstelland

Terug naar overzicht