Amsterdam en Diemen

Voorlichting

"Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken." [Paul]

Een Nieuwe Start geeft met ervaringsdeskundigen voorlichting over de re-integratie van (ex-)gedetineerden en de ondersteuning die Humanitas hierbij biedt. Hierbij komt met name het cliënt perspectief van ex-gedetineerden aan bod, wat een mooie kijk geeft in de leefwereld en denkpatronen van de doelgroep.

Ervaringsdeskundigheid

Het doel van de voorlichting is niet allen om instanties inzicht te geven in wat Een Nieuwe Start doet voor haar cliënten, maar ook om de instelling te laten zien wat zij zelf kunnen verbeteren aan hun dienstverlening vanuit het perspectief van de (ex-)gedetineerden. Als we langskomen op een bijeenkomst vertelt de ex-gedetineerde (ervaringsdeskundige) zijn persoonlijke verhaal over de periode voor, tijdens en na detentie en wat hun ervaring is met de ondersteuning van de verschillende hulpverleningsinstanties. Hierdoor worden ervaringen van de doelgroep gedeeld die kunnen bijdragen aan een verbetering van de hulpverlening. Op deze manier kunnen we niet alleen veel van elkaar leren over hoe we het beste onze doelgroep ondersteunen, maar ook zien we daardoor beter hoe we elkaar aan kunnen vullen. Zo hopen wij warme doorverwijzing te kunnen verwezenlijken en de samenwerking tussen instanties te versterken.

Symposia en Media

Een voorbeeld hiervan is de thema-avond die georganiseerd werd door het Pakhuis de Zwijger over het onderzoek ‘Gevangen in schuld’. Daarbij gingen verschillende hulpverleningsinstanties met elkaar in gesprek over hoe wij gezamenlijk het beste (ex-)gedetineerden met schulden kunnen benaderen. Onze ervaringsdeskundige was daarbij vraagbaak voor de hulpverleningsinstanties. Zij konden aan hem vragen stellen over hoe hij de nieuwe aanpak zou ervaren. Op deze manier dragen ervaringsdeskundigen bij aan beleid dat ook echt aansluit op de behoefte van de doelgroep.

Er zijn geen regels verbonden aan hoe voorlichtingen kunnen worden ingericht. Een voorlichting kan verschillende vormen aannemen en een divers publiek hebben. Zo werken we ook regelmatig mee aan verschillende documentaires, zijn we te zien in het TV programma's als Metropolis en zijn we langs geweest bij Radio FunX.

Belangstelling?

Wil je meer informatie over de voorlichtingen? Neem dan contact op met Jasmijn Key-Netjes: J.key@humanitas.nl. Of bel gerust ons kantoor waar onze vrijwilligers je te woord zullen staan: 020-5231178

 

Terug naar Workshops en Voorlichtingen