Amsterdam en Diemen

Workshops

"Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken." [Paul]

Zet een politieagent voor de klas en hij krijgt propjes naar zijn hoofd. Laat een succesvolle ondernemer vertellen hoe de jeugd hetzelfde kan bereiken, en ze zullen denken, 'Ja, ja het zal wel...' Maar zet een ex-gevangene voor een aula vol met opgeschoten tieners en... ze zijn stil (De Telegraaf, 2013).

Het project Een Nieuwe Start richt zich op ondersteuning van mensen met een detentieverleden en geeft workshops in het kader van preventie van criminaliteit. De workshops worden gegeven op scholen en in buurthuizen door heel Nederland. Het doel van de workshops is om op een interactieve wijze bewustwording te creëren bij de jongeren. Een ex-gedetineerde gastspreker deelt daarom zijn levensverhaal en is vast onderdeel van het programma. De jongeren leren op deze manier anders kijken naar de gevolgen van hun daden in plaats van de geromantiseerde weergave uit films, videoclips en games.

De workshops bestaan uit verschillende onderdelen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en groepsdruk. Ook worden er stellingen voorgelegd aan de jongeren en stappen ze letterlijk “over de streep”. Jongeren stellen zich open en hierdoor ontstaat er een sfeer waarin wordt gebouwd aan  vertrouwen en zelfbewustzijn. Een belangrijk onderdeel is het diepte interview met een ervaringsdeskundige ex-gedetineerde. De aanwezigheid van iemand met een detentieverleden brengt veel teweeg bij de jongeren. Zo worden zij geconfronteerd met de gevolgen van delinquentgedrag, dat zij vaak zelf bestempelen als kattenkwaad. We gaan in op het leven in de gevangenis en wat voor effecten dit kan hebben op hun toekomst. Jongeren worden zo voorgelicht over wat het betekent als er geen VOG overhandigd kan worden voor de toekomstige baan.

Wat wij bieden:

  • Een op maat gemaakte workshop: afgestemd op doelgroep en behoeftes van de school;

  • Op een interactieve manier de jongeren bewust maken met de gevolgen van delinquent gedrag;

  • Ervaringsdeskundige ex-gedetineerde doet zijn verhaal: ex-gedetineerde vertelt over zijn ervaring met criminaliteit, het leven in de gevangenis en de gevolgen van zijn daden.

Verschillende workshops:

Wij bieden verschillende workshops aangepast aan de wensen van de school. De workshops duren gemiddeld 90 minuten, maar zijn ook beschikbaar als dagvullendprogramma. Daarnaast is de workshop voor jongeren met een licht verstandelijk beperking qua tijd aangepast.

Onze workshops zijn: 

- Zeg nee tegen criminaliteit: Bij deze voorlichting draait het om bewustwording creëren van de gevolgen van delinquent gedrag. Zo realiseren jongeren zich vaak niet wat er allemaal strafbaar is en dat een strafblad niet verdwijnt als je 18 jaar wordt. Daarnaast gaan we in op het belang van een startkwalificatie en de VOG.

- Toekomstgericht denken (18-): Deze workshop is speciaal gecreëerd voor jongeren die zich bevinden in een Justitiële Jeugd Instelling, dan wel een JeugdzorgPlus instelling. Wij gaan tijdens de workshop in op hun toekomst. Vaak ervaren de jongeren dat zij door hun justitiële verleden niet zoveel kansen hebben op de arbeidsmarkt. Wij proberen ze bewust te maken van de voorwaarden van een VOG en door verschillende werkvormen op zoek te gaan naar de mogelijkheden die ze juist nog wel hebben.

- Check je geld (18+ /18-): Deze workshop richt zich op het voorkomen van schulden. Schulden zijn een van de voornaamste oorzaken waardoor mensen met criminaliteit in aanraking komen en in detentie belanden. Bij deze workshop richten wij ons op de gevaren van schulden en hoe je deze kunt voorkomen. Jongeren krijgen inzicht in hun bestedingspatroon en leren hun administratie te ordenen. Ook wordt er uitgelegd hoe je het beste overzicht houdt op je inkomsten en uitgaven. De workshop onderdelen worden aangepast aan de leeftijdsgroep.

-  Stop hou op! (doelgroep licht verstandelijk beperking): Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor jongeren met een Licht verstandelijke beperking. We richten ons op het vergroten van de weerbaarheid van de jongeren als het gaat groepsdruk. Het gaat om eigen kracht, delen van ervaringen en gevoel bespreekbaar maken. De workshops zijn korter en verspreid over 2 dagen.

- Spijbelen: De ervaringsdeskundige vertelt over zijn eigen verleden met spijbelen en hoe dit er voor hem toe heeft geleid dat hij van school ging en uiteindelijk zelfs belandde in de criminaliteit. Jongeren worden bewustgemaakt van het belang van een startkwalificatie en VOG voor het verkrijgen van een baan. Welke factoren beschermen je om wel of niet naar school te gaan? Met wie ga je om? Jongeren gaan zelf op zoek naar de antwoorden.

Doelen:

  • Bewustwording creëren bij jongeren van de gevaren van criminaliteit;

  • Jongeren inspireren om prioriteit te geven aan studie, werk en hun toekomst;

  • Jongeren weerbaar maken tegen groepsdruk;

  • Jongeren inzicht te geven in hun bestedingspatroon en om te gaan met geld.

Kosten:

Een offerte wordt op maat gemaakt. Voor de workshops vragen wij een vergoeding voor onze ervaringsdeskundige en een kleine vergoeding voor de gemaakte reis –en materiaalkosten.  

Betrokkenen:

De workshops worden gegeven door getrainde vrijwilligers van Humanitas. Een ervaringsdeskundige is geselecteerd op basis van zijn motivatie om zijn persoonlijke verhaal te vertellen en affiniteit met de doelgroep. Door middel van de workshops kan de ervaringsdeskundige niet alleen werken aan de toekomst van de jongeren maar ook aan zijn eigen toekomst en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. We bieden hierdoor ex-gedetineerden een platform om zich te kunnen ontwikkelen, dit geeft een krachtige boodschap aan jongeren.

Meer informatie en aanmelding:

Voor meer informatie over onze workshops of het aanvragen van een offerte kun je contact opnemen met Jasmijn Key-Netjes: J.key@humanitas.nl. Of bel gerust ons kantoor waar onze vrijwilligers je te woord zullen staan: 020-5231178

 

Terug naar Workshops en Voorlichtingen