Coaching

Na detentie kan het lastig zijn om zaken weer op orde te krijgen. Vaak zijn er verschillende problemen die niet zo snel opgelost kunnen worden. Om jou extra ondersteuning te bieden heeft Humanitas het coachingsproject ‘Een Nieuwe Start’ opgezet.

Je wordt gekoppeld aan een persoonlijke coach. Onze coaches zijn getrainde vrijwilligers van Humanitas die niet alleen dienen als gesprekspartner, maar ook echt samen met jou over gaan tot actie. Jullie gaan samen aan de slag met je praktische vragen over onderdak, werk, zorg, schulden, identiteitspapieren en sociaal netwerk. Samen werken jullie aan Een Nieuwe Start.

De coach is geen hulpverlener, maar kan wel helpen bij het zetten van stappen in de juiste richting en geeft advies over specifieke situaties. Hierbij kun je denken aan vragen zoals bij welke instantie je moet zijn voor de juiste hulp, hoe je het beste om kunt gaan met deze instanties, maar ook helpt de coach bij het invullen van formulieren. 

Ben je net vrij en wil je graag een coach?

Als je net uit detentie komt en je hebt interesse in begeleiding van een coach van Humanitas kun je je melden bij het Buiten-RIC.

Hier kun je je verhaal vertellen en aangeven dat je interesse hebt in het coachingsproject ‘Een Nieuwe Start’. Vervolgens wordt er gekeken of je een geschikte kandidaat bent en zal er verder contact met je worden opgenomen.

Folder coaching

Terug naar Een Nieuwe Start