Gezin in Balans zoekt vrijwilligers

Wat doen we?
Gezin in Balans ondersteunt moeders, vaders en hun kinderen tijdens en na detentie. Dit gebeurt door getrainde vrijwilligers. Het streven is om de eigen kracht te versterken zodat iemand zijn of haar leven weer kan opbouwen. Tijdens het bezoek kan over allerlei onderwerpen gesproken worden zoals over kinderen, opvoeding, zoeken naar werk en voorbereiden van moeilijke gesprekken. Ook kan er samen iets leuks worden ondernomen. Hoe lang de begeleiding duurt is afhankelijk van wat er speelt en wat een ouder wil, maar meestal duurt dit zo’n half jaar tot één jaar.

Wie zoeken we?
Wij zijn op zoek naar mensen die zelf vader of moeder zijn of affiniteit/ervaring hebben met de opvoeding van kinderen. Kernwoorden in het contact zijn gelijkwaardigheid, een luisterend oor bieden en samen dingen ondernemen. Leeftijd en opleiding zijn niet belangrijk. Een positieve houding en stevig in je schoenen staan des te meer.

Wat krijg je er o.a. voor terug?
Als vrijwilliger krijg je een training van 3 dagen, waarin een bezoek aan een PI, en thema's als communicatie, grenzen stellen, waarden en normen, en ervaringsverhalen centraal staan. Na afronding van deze training ontvang je een certificaat. Wanneer je start als maatje kun je rekenen op steun en coaching op maat van de coördinator en op inspirerende collega’s. Regelmatig worden er (thema)bijeenkomsten georganiseerd waarin je ervaringen met andere vrijwilligers kan delen.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Je biedt steun aan een ouder tijdens detentie of aan een ouder die na detentie geacht wordt de draad weer op te pakken. Jij kunt hierbij als maatje ondersteunen en echt iets betekenen voor een ouder of gezin in een lastige situatie. Je doet mensenkennis op en het contact met de ouder of het gezin, vaak met diverse culturele achtergronden, vergroot je blikveld. Daarnaast doe je maatschappelijke ervaring op binnen een professionele organisatie en ontmoet je enthousiaste collega's.

Interesse?
Neem contact op met:

Eileen Ruiter          Gerdien Woensdregt
e.ruiter@humanitas.nl    g.woensdregt@humanitas.nl  
06-35111995   06-38824453Terug naar overzicht