Vrijwilliger Gezinsmaatje na Blijf Groep

Voor onze nieuwe activiteit Gezinsmaatje na Blijf Groep zijn we op zoek naar vrijwilligers
Sinds begin 2016 ondersteunen wij moeders die met hun kinderen bij de Blijf Groep wonen of hebben gewoond, bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Lees hier alles over deze activiteit. 

Taakomschrijving
Je biedt hulp aan een moeder en haar kind(eren) die vanuit een crisis situatie (bijv. huiselijk geweld) bij de Blijf Groep wonen en vanuit die veilige omgeving weer zelfstandig gaan wonen. Als gezinsmaatje biedt je vriendschappelijk contact, steun, praktische hulp en een luisterend oor in deze periode van grote verandering. Eerst zullen de wekelijkse bezoeken in de Blijf Groep plaatsvinden en na verhuizing bij moeder en kind(eren) thuis.
Het streven is om de eigen kracht van de moeder te versterken zodat zij in haar nieuwe woonomgeving haar leven weer kan opbouwen. Je ondersteunt bij praktische zaken rondom de verhuizing. Denk aan het inrichten van de woning, het verkennen van de buurt en het uitzoeken van een school voor de kinderen.

Naar wie is Humanitas op zoek?
Humanitas is op zoek naar enthousiaste vrouwelijke vrijwilligers die ervaring hebben met opvoeding en ouderschap. Dit kan vanuit je privé situatie zijn of door werkervaring.
Iemand met een positieve levenshouding, inlevingsvermogen, doorzettingskracht, geduld en een luisterend oor, die zich onbevooroordeeld in kan leven in de positie van de moeder en haar kind(eren).

Tijdsbesteding
Humanitas verwacht dat je minimaal een jaar beschikbaar bent. Je bezoekt het gezin eenmaal per week, gedurende 3 uur. Alvorens je aan een gezin wordt gekoppeld, volg je een driedaagse vrijwilligerstraining bij Humanitas. Deze vindt plaats op doordeweekse dagen.
Om de 6 à 8 weken vinden er thema- of intervisie-bijeenkomsten plaats waarbij je verwacht wordt aanwezig te zijn.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?
Humanitas biedt jou een driedaagse vrijwilligerstraining waarin je onder andere leert over communicatie, grenzen stellen, waarden en normen, opvoedingsdoelen en over de Blijf Groep. Wanneer je start als gezinsmaatje kun je rekenen op steun en coaching van de coördinator, intervisie met collega vrijwilligers en deskundigheidsbevordering in de vorm van thema bijeenkomsten.

Hoe verloopt het aanmeldingsproces?
je kunt je aanmelden of meer informatie vragen bij een van de projectcoördinatoren. Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de coördinator waarbij van beide kanten wordt bekeken of het vrijwilligerswerk passend is. Daarna volgt de vrijwilligerstraining. Na de training is er een evaluatiegesprek en wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd.

Neem contact op met een van de projectcoördinatoren:

Anneloes Paauw
M: A.Paauw@humanitas.nl
T: 06-35122500

Lieke MetzemakersM: L.Metzemakers@humanitas.nl
T: 06-35122645

Terug naar overzicht