Spelbegeleider Spel aan Huis

Functieomschrijving Spelbegeleidster Spel aan Huis Amsterdam
Spel aan Huis is een project waarbij een spelbegeleidster (tweedejaars pedagogiek student) bij gezinnen thuiskomst met een tas vol speelgoed om spelbegeleiding te geven. Je stage begint met een aantal trainingen zodat je daarna in staat bent om zelfstandig de huisbezoeken uit te voeren. Door middel van rapportages, groepsbesprekingen en individuele begeleidingsgesprekken blijft de projectleider van Spel aan Huis op de hoogte van de gebeurtenissen in jouw gezin en ondersteunt zij jou bij het uitvoeren van de huisbezoeken. De gezinnen die deelnemen aan het project kunnen om verschillende redenen zijn aangemeld. Deze redenen kunnen bij het kind liggen (bijvoorbeeld een achterstand in de Nederlandse taalontwikkeling, een lage concentratie hebben, verlegen zijn), bij de ouder (niet goed weten welk speelgoed bij welke leeftijd hoort, hoe met een kind te spelen of het hebben van opvoedvragen), maar ook bij het gezin (bijvoorbeeld omdat er door een echtscheiding veel veranderingen zijn geweest en er weinig tijd over bleef om samen plezier te hebben of omdat het gezin in een sociaal isolement verkeerd). Als spelbegeleidster ga je door middel van spel werken aan deze punten en je kijkt ook zelf wat jij denkt dat dit kind, deze ouder of dit gezin nodig heeft.   

Overzicht taken

 • Spelbegeleiding: 2 gezinnen gedurende 1 schooljaar, 1 doelkind per gezin (1 tot en met 6 jaar).
 • Organiseren en uitvoeren themabijeenkomsten: 1 keer vormgeven en uitvoeren inhoudelijk thema, 1 keer activiteiten voor de kinderen (indien haalbaar).
 • Extra verslaglegging: logboeken over leerdoelen, rapportage na elk spelbezoek, opstellen speelplan na de observatieperiode.   

Verantwoordelijkheid
Van een spelbegeleidster bij Spel aan Huis wordt verwacht dat ze zelfstandig kan functioneren in de gezinnen. De stagiaire heeft een belangrijke signaleringsfunctie wat betreft de ontwikkeling van het kind en omstandigheden binnen het gezin. Hierdoor is de verantwoordelijkheid van de functie van spelbegeleidster bij Spel aan huis in vergelijking met ander stages relatief groot. Tijdens kennismakingsgesprekken met de stagiaires voor aanvang van de stage wordt ingeschat door de co√∂rdinator of de stagiaire geschikt is de functie te vervullen.  

Procedure
Spel aan Huis vanuit Humanitas wordt aangeboden in Amsterdam.  Wij bieden in totaal plek aan 24 tweedejaars stagiaires. Stagedagen zijn de woensdag of donderdag, werktijden zijn van 9.30 uur tot 17.30 uur.   

Voorwaarden Spelbegeleidster Spel aan Huis    
Een aantal voorwaarden zijn van belang voor het naar behoren uitvoeren van de functie spelbegeleidster bij Spel aan Huis:  

Algemene voorwaarden:  

 • Communicatieve vaardigheden
 • Schriftelijke vaardigheden: Verslag kunnen leggen van huisbezoeken en evt. leerproces
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Kunnen reflecteren op eigen handelen
 • Open staan voor aanraking met verschillende culturen
 • Flexibiliteit  

Voorwaarden op het gebied van Pedagogiek:

 • Affiniteit met het jonge kind (0-6 jaar)
 • Basiskennis van ontwikkeling van het jonge kind
 • Basis pedagogische advisering/gespreksvoering
 • In staat zijn gezinssituaties te observeren en doelstellingen te formuleren  

Interesse? Mail naar a.paauw@humanitas.nl of j.key-netjes@humanitas.nl

Terug naar overzicht