Begeleiding Artsenbezoek

Wil je graag iemand meenemen bij een bezoek aan een arts, ziekenhuis of tandarts?

Een vrijwilliger kan jou praktische hulp en/of emotionele ondersteuning bieden. Hij/zij gaat met je mee en kan je eventueel aan de arm of met de rolstoel bij de arts brengen.

Wil je dat de vrijwilliger aanwezig is bij het gesprek in de spreekkamer, dan is dat ook mogelijk. Een gesprek met een arts kan spannend zijn. Dan valt het niet altijd mee om alles te begrijpen en te onthouden. De vrijwilliger is tijdens het gesprek jouw tweede paar ogen en oren. Soms bespreek je voordat het bezoek plaats vindt samen welke vragen er zijn.

Na afloop praat je na over het bezoek en de informatie die je hebt gekregen. De vrijwilliger brengt je ook weer thuis.

Voordat een vrijwilliger ingezet kan worden, vindt een (telefonische) intake plaats.

De mogelijkheid tot ondersteuning is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers.