Gezinsmaatje na Blijf Groep

Het is een grote stap om vanuit de veilige omgeving van de Blijf Groep weer zelfstandig te gaan wonen. 

Er komt van alles op je af, praktische zaken zoals het inrichten van je huis en allerlei gevoelens bij een nieuwe omgeving en een eigen plek.

Wat bieden wij

Een gezinsmaatje biedt vriendschappelijk contact, steun, praktische hulp en een luisterend oor aan moeders en hun kinderen in deze periode van verandering.

Tijdens het verblijf in de Blijf Groep of nadat je uitstroomt, kan je worden gekoppeld aan een gezinsmaatje van Humanitas. De hulp is vraaggericht en dat betekent dat jij zelf aangeeft waar je behoefte aan hebt en bepaalt wat er gebeurt. Je mag zelf aangeven waar je behoefte aan hebt. Jouw gezinsmaatje is er om met je te praten over alles wat er op je afkomt en je te ondersteunen bij praktische zaken, zoals bijvoorbeeld meedenken over een verhuizing. Ook kan je samen met je maatje jullie nieuwe buurt leren kennen, leuke dingen doen met de kinderen en kan je maatje jou helpen een geschikte school of kinderopvang te zoeken. Daarnaast kan je je verhaal kwijt bij je maatje. Je maatje komt elke week op een afgesproken tijdstip naar je toe en blijft ongeveer een jaar elke week langs komen.

Interesse?

Zou jij wel een maatje willen die er voor jou en je kind(eren) is tijdens je verblijf (of daarna) in de opvang van de  Blijf Groep? Neem contact op met de coördinatoren of vraag om informatie bij je maatschappelijk werker bij de Blijf Groep. 

Vrijwilliger worden 

Naar wie is Humanitas op zoek?
Humanitas is op zoek naar enthousiaste vrouwelijke vrijwilligers die ervaring hebben met opvoeding en ouderschap. Dit kan vanuit je privé situatie zijn of door werkervaring.

Wat vragen we jou:

  • Een positieve levenshouding
  • Inlevingsvermogen
  • Doorzettingskracht
  • Geduld
  • Een luisterend oor
  • Je kan je onbevooroordeeld inleven in de positie van de moeder en haar kind(eren).

Tijdsbesteding

Humanitas verwacht dat je minimaal een jaar beschikbaar bent. Je bezoekt het gezin eenmaal per week, gedurende 3 uur. Alvorens je aan een gezin wordt gekoppeld, volg je een driedaagse vrijwilligerstraining bij Humanitas. Deze vindt plaats op doordeweekse dagen.
Om de 6 à 8 weken vinden er thema- of intervisie-bijeenkomsten plaats waarbij je verwacht wordt aanwezig te zijn.

Wat bieden we jou:

  • Driedaagse vrijwilligerstraining waarin je onder andere leert over communicatie, grenzen stellen, waarden en normen, opvoedingsdoelen en over de Blijf Groep
  • Steun en coaching van de coördinator
  • Intervisie met collega vrijwilligers
  • Deskundigheidsbevordering in de vorm van thema bijeenkomsten

Hoe verloopt het aanmeldingsproces?

Je kunt je aanmelden of meer informatie vragen bij een van de projectcoördinatoren. Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de coördinator waarbij van beide kanten wordt bekeken of het vrijwilligerswerk passend is. Daarna volgt de vrijwilligerstraining. Na de training is er een evaluatiegesprek en wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd.

Ervaringsverhaal

Moeder wilde graag een maatje voor haarzelf. Ze woont sinds 8 jaar in Nederland en dat vond ze een enorme verademing. Haar leven is niet makkelijk geweest. In het land waar ze geboren is, kunnen vrouwen niet goed in vrijheid leven. In Nederland ziet ze mogelijkheden om zelfstandig te leven en zichzelf te ontwikkelen. Daar is ze nog niet aan toe gekomen. Ze werd uitgehuwelijkt aan haar eerste man, maar deze mishandelde haar. Haar familie kon het haar vergeven dat ze ging scheiden. Binnen haar tweede huwelijk bleek ook huiselijk geweld aan de orde. Tegen de zin van haar familie is ze gescheiden. Ze is daarna verstoten door haar familie. Ze trok in bij de enige persoon die ze nog kende, maar mag hier maar kort verblijven. In die periode raakt ze zwanger. De vader van het kind verblijft illegaal in Nederland. Ze vindt een plek in de opvang. Met haar maatje praat ze over haar dromen in het leven, maar is er ook ruimte voor haar verdriet en angst. Samen praten ze over wat in de verre toekomst mooi zou zijn, maar hebben ook gesprekken over de te zetten stappen om daar te komen. Samen zoeken ze naar realistische kleine doelen, zodat ze uiteindelijk haar droom waar kan maken. Een ding weet ze zeker. Ze wil alleen nog maar mensen om haar heen die het goed met haar voor hebben.