Spel aan Huis

Bij Spel aan huis ondersteunen onze vrijwilligers kinderen van 1 tot 6 jaar en hun ouders bij het leren spelen.

Voor wie?

Kinderen  van 1  tot  6 jaar, hun broertjes/zusjes onder de 12 jaar en hun ouders

Waarom?

Gezinnen worden voor Spel aan Huis aangemeld als er signalen zijn van minstens  1 risicofactor binnen een gezin die leidt tot een speelervaring die niet goed aansluit bij de Nederlandse basisschool. Een doorverwijzer kan zijn het consultatiebureau, een school, maar gezinnen melden zichzelf ook aan.

Wat is het?

Spel aan Huis is een preventief, flexibel, vraaggericht en laagdrempelig home-based programma om ouders en kinderen te ondersteunen in de spelontwikkeling en kennis over spel in het gezin te uit te breiden. Een spelbegeleidster bezoekt wekelijks een gezin met tenminste één kind in de leeftijd van 1 tot 6 jaar met een tas vol speelgoed. Zij speelt met het kind en stimuleert de ontwikkeling van het kind. Ook de ouders worden betrokken en ondersteund bij de opvoeding. Voor de ouders zijn er bovendien bijeenkomsten met opvoedthema’s, zoals eten, grenzen stellen, samenspelen en taalontwikkeling. De spelbegeleidster maakt de ouders ook wegwijs in de buurt naar  belangrijke voorzieningen als buurthuis en bibliotheek.

Hoe werkt het?

Spel aan Huis  draagt bij aan het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Een spelbegeleidster komt gedurende  1 schooljaar wekelijks bij een gezin thuis. Spel is  bovendien een laagdrempelige manier om bij de veelal geïsoleerde gezinnen toegang te krijgen. Soms hebben deze gezinnen andere vormen van hulpverlening al de deur gewezen. Door het intensieve en langdurige contact van de spelbegeleidster en het gezin vervult Spel aan Huis een belangrijke signaleringsfunctie. De HvA, Hogeschool Utrecht en de UvA  zorgen voor de benodigde  stagiaires pedagogiek die een schooljaar lang spelbezoeken afleggen.

Resultaat

Kinderen zijn beter voorbereid op het basisonderwijs. Ouders kunnen hun kind beter leeftijdsadequaat ondersteunen. Er wordt een passend aanbod gezocht voor vragen (en problemen) in gezinnen. Een goede doorstroming van ouders/kinderen naar andere voorzieningen in de wijk.

Terug naar wat we doen