Spel aan Huis

Bij Spel aan huis ondersteunen onze vrijwilligers kinderen van één tot zes jaar en hun ouders bij het leren spelen.

Voor wie?
Kinderen van één tot zes jaar, hun broertjes/zusjes onder de twaalf jaar en hun ouders.

Waarom?
Gezinnen worden voor Spel aan Huis aangemeld als er signalen zijn van minstens één risicofactor binnen een gezin die leidt tot een speelervaring die niet goed aansluit bij de Nederlandse basisschool. Een doorverwijzer kan zijn het consultatiebureau, een school, maar gezinnen melden zichzelf ook aan.

Wat is het?
Spel aan Huis is een preventief, flexibel, vraaggericht en laagdrempelig home-based programma om ouders en kinderen te ondersteunen in de spelontwikkeling en kennis over spel in het gezin te uit te breiden. Een spelbegeleidster bezoekt wekelijks een gezin met tenminste één kind in de leeftijd van 1 tot 6 jaar met een tas vol speelgoed. Zij speelt met het kind en stimuleert de ontwikkeling van het kind. Ook de ouders worden betrokken bij het spel en ondersteund in de opvoeding. Voor de ouders zijn er bovendien bijeenkomsten over opvoedthema’s zoals eten, grenzen stellen, samenspelen en taalontwikkeling. De spelbegeleidster maakt de ouders ook wegwijs in de buurt naar belangrijke voorzieningen zoals buurthuis en bibliotheek.

Hoe werkt het?
Spel aan Huis draagt bij aan het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Een spelbegeleidster komt gedurende 1 schooljaar wekelijks bij een gezin thuis. Spel is bovendien een laagdrempelige manier om bij de veelal geïsoleerde gezinnen binnen te komen. Soms hebben deze gezinnen andere vormen van hulpverlening al de deur gewezen. Door het intensieve en langdurige contact tussen de spelbegeleidster en het gezin vervult Spel aan Huis een belangrijke signaleringsfunctie.

Resultaat
Kinderen zijn beter voorbereid op het basisonderwijs. Ouders kunnen hun kind beter leeftijdsadequaat ondersteunen. Er wordt een passend aanbod gezocht voor vragen (en problemen) in gezinnen. Een goede doorstroming van ouders/kinderen naar andere voorzieningen in de wijk.

Aanmelden
Ben je verwijzer en wil je een kind aanmelden voor Spel aan Huis? Vul dan hier het aanmeldformulier in.

Stagiair worden

We werken bij Spel aan Huis uitsluitend met tweedejaars stagiaires van de opleiding pedagogiek, meestal van de Hogeschool van Amsterdam en Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Stagedagen zijn de woensdag of donderdag, werktijden zijn van 9.30 uur tot 17.30 uur.   

Wat doe je als stagiair:

 • Spelbegeleiding: je begeleid 2 gezinnen gedurende 1 schooljaar, 1 doelkind per gezin (1 tot en met 6 jaar).
 • Organiseren en uitvoeren themabijeenkomsten: 1 keer vormgeven en uitvoeren van een inhoudelijk thema, 1 keer activiteiten voor de kinderen (indien haalbaar).
 • Extra verslaglegging: logboeken over leerdoelen, rapportage na elk spelbezoek, opstellen speelplan na de observatieperiode.   

Wat bieden we jou:
We bieden training, intervisie en wekelijkse begeleiding op jouw stagedag zowel in groepsverband als één op één. Verder bieden we alle vrijwilligers en stagiaires tussen de 16 en 27 jaar een Talentenscan aan waarmee je jouw top 5 unieke talenten ontdekt. Hiermee willen wij jou bedanken voor je inzet en ons steentje bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Wat vragen we van jou:
Van een spelbegeleidster bij Spel aan Huis wordt verwacht dat ze zelfstandig kan functioneren in de gezinnen. De stagiaire heeft een belangrijke signaleringsfunctie wat betreft de ontwikkeling van het kind en omstandigheden binnen het gezin. Hierdoor is de verantwoordelijkheid van de functie van spelbegeleidster bij Spel aan huis in vergelijking met ander stages relatief groot.

Een aantal voorwaarden zijn van belang voor het naar behoren uitvoeren van de functie spelbegeleidster bij Spel aan Huis:  

Algemene voorwaarden:  

 • Communicatieve vaardigheden
 • Schriftelijke vaardigheden: Verslag kunnen leggen van huisbezoeken en evt. leerproces
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Kunnen reflecteren op eigen handelen
 • Open staan voor aanraking met verschillende culturen
 • Flexibiliteit  

 Voorwaarden op het gebied van Pedagogiek: 

 • Affiniteit met het jonge kind (0-6 jaar)
 • Basiskennis van ontwikkeling van het jonge kind
 • Basis pedagogische advisering/gespreksvoering
 • In staat zijn gezinssituaties te observeren en doelstellingen te formuleren  

 Interesse? Neem contact op met één van de coördinatoren.

Ervaringsverhaal

Jolanda is een jaar als spelbegeleidster bij een gezin geweest waarbij Aron (3) werd aangemeld omdat er een achterstand in de spelontwikkeling was. In het gezin was ook broertje Dion (2) aanwezig. Van spelen was niet echt sprake. Het was meer gooien met spullen, afpakken en schreeuwen. Zowel samenspel als zelfstandig spelen lukte niet. Dit werd ook op school opgemerkt, dus zij besloten om het gezin aan te melden bij Spel aan Huis. Moeder had ook opvoedvragen over dit onderwerp.

Met de moeder heeft Jolanda afspraken gemaakt om samen te werken aan individueel spel en samenspel. Daarvoor was het nodig dat zij soms ieder met één van de twee gingen spelen. Het werkte heel goed, omdat moeder daar ook echt actief aan bijdroeg. Zowel in het zelfstandig spelen als het samenspel heeft Jolanda een groei gezien bij beide kinderen. Moeder zag ook in dat haar bijdrage van groot belang was en zij is hierin gegroeid. Moeder gaf aan dat zij erg veel bruikbare adviezen heeft gekregen op haar vragen over de opvoeding.