Taal & Administratie

Woon je al een tijd in Nederland? Wil je nog beter Nederlands leren? Vind je het moeilijk om je brieven te begrijpen en papieren zelf invullen? Graag helpen de vrijwilligers van Humanitas en het Amsterdams Buurvrouwen Contact je bij het verbeteren van je taal en het doen van je administratie.

Hulp nodig?
Twee keer per week komt een vrijwilliger bij je langs. Samen oefenen jullie met lezen en schrijven. Ook helpen we bij het doen van je administratie. Wil je graag hulp? Neem contact op met Gerda Veen g.veen@humanitas.nl.

Vrijwilliger Thuisadministratie worden?
Wil je je inzetten als vrijwilliger Thuisadministratie bij Taal en Administratie? Je ondersteunt en begeleidt dan de deelnemer bij het op orde brengen en houden van zijn/haar (financiële) administratie. Binnen het project Taal & Administratie werk je met een deelnemer die de Nederlandse taal beperkt beheerst en de administratieve processen in Nederland (nog) niet kent of begrijpt. Samen met een taalmaatje van het Amsterdams Buurvrouwen Contact maak je de deelnemer wegwijs in de wereld van brieven, formulieren en rekeningen. Je bereikt daarmee dat de deelnemer de eigen administratie uiteindelijk zelfstandig kan beheren.

Spreekt dit je aan? Meld je dan aan via Gerda Veen g.veen@humanitas.nl.  

Taalmaatje worden?
Wil je je inzetten als taalmaatje voor het project Taal & Administratie? Je ondersteunt en begeleidt de deelnemer met de Nederlandse taal naar het vergroten van (financiële) administratieve zelfredzaamheid. De deelnemers aan dit project spreken en lezen de Nederlandse taal  beperkt. Het is jouw rol om hen te ondersteunen in het leerproces van financiële taal en administratie. Hierin werk je samen met een vrijwilliger thuisadministratie van Humanitas Neem contact op met het Amsterdams Buurvrouwen Contact en meld je aan als vrijwilliger, geef bij je aanmelding aan onder Opmerkingen dat je je graag als taalmaatje voor het project Taal & Administratie wilt inzetten.