Corona update!

We blijven de koers van het kabinet varen en volgen de adviezen van het RIVM. Voor onze vrijwilligers en deelnemers betekent het dat ze, net als de contactberoepen, weer meer bewegingsruimte krijgen om elkaar face-to-face te ontmoeten.

Als vrijwilligers hun deelnemers niet digitaal of via de telefoon kunnen ondersteunen en de deelnemer behoefte heeft aan contact met de vrijwilliger, kunnen zij elkaar weer life zien en spreken. Vrijwilligers maken voor zichzelf de afweging of ze deelnemers met vragen wel of niet kunnen ondersteunen en stemmen dit af met de (vrijwillig) coördinator. Uiteraard voorafgaand in goed overleg en mits deelnemer en vrijwilliger gezond zijn.

Ook nieuwe deelnemers en nieuwe vrijwilligers zijn welkom! Kennismakingsgesprekken kunnen -als dit telefonisch of digitaal niet wenselijk is- ook weer op kantoor plaatsvinden. Uiteraard alleen onder de geldende voorwaarden en voorschriften van het RIVM.

Info/aanmelden:kantoor.amsterdam@humanitas.nl / 020 773 6542

Terug naar het nieuwsoverzicht