Lezing Jongeren in Rouw

Psycholoog Leoniek van der Maarel-Stordiau (foto: Humanitas)

Omgaan met mensen in rouw is moeilijk, zeker als het kinderen en pubers betreft. Goedbedoelende omstanders voelen zich vaak ongemakkelijk en hopen daarom dat het boek snel wordt gesloten. Ook hulpverlening is nog vaak gericht op afscheid nemen en loslaten. Psycholoog en rouwspecialist Leoniek van der Maarel-Stordiau is daarover glashelder. ‘Van loslaten is geen sprake! We gaan alleen een ander soort verbinding aan met de overledene’.

Tekst Hester Aalberts – Foto’s Hester Aalberts en Humanitas, Marjan Kaddouri

Humanitas Amsterdam-Diemen en Prezens GGZ Jeugdpreventie zijn de initiatiefnemers van een avond bedoeld voor iedereen die vakmatig te maken heeft met jongeren en rouw. Een beladen onderwerp dat om een zorgvuldige benadering vraagt. Beide organisaties werken samen voor het project Jongeren in Rouw. Doelgroep zijn Amsterdamse jongeren tussen 12 en 19 jaar die een dierbare hebben verloren. Naast professionele hulpverleners en vrijwilligers zijn ook maatschappelijk werkers, huisartsen, schooladviseurs en kinderpsychologen aanwezig. 

Lotgenotengroep

De gemeente Amsterdam heeft het mogelijk gemaakt dat het project Jongeren in Rouw sowieso de komende drie jaar kan draaien. Marieke Eeltink van Prezens en Humanitas vrijwilligster Marjan Kaddouri begeleiden de lotgenotengroep van het project.

Marjan: ‘De jongeren moeten weten dat ze niet alleen staan in het verwerken van hun verlies. In onze lotgenotengroep kunnen ze hun verhaal kwijt en voelen ze zich gesteund door ervaringen van leeftijdgenoten. De impact van herkenning, erkenning en steun van lotgenoten is groot’. Marieke vult aan: ‘Ze worden bovendien gekoppeld aan een maatje die al met verlies te maken heeft gehad. Ook zijn gesprekken met professionals mogelijk voor jongeren die meer specifieke hulp nodig hebben. Vanaf 2020 hebben jongeren een digitaal maatje via de online tool die we nu bouwen. Verder helpen we ouders, verzorgers en leerkrachten hoe om te gaan met rouwende jongeren.’

Uitvaartcentrum Watergraafsmeer zorgt voor accommodatie,  drank en bitterballen

Signalen herkennen

Jaarlijks verliezen meer dan zevenduizend jongeren hun vader, moeder, broer of zus. In haar praktijk begeleidt Leoniek van der Maarel-Stordiau ouders en kinderen in hun rouwproces. Daarnaast geeft ze trainingen over omgaan met verlies en schreef daarover meerdere boeken. ‘Verlies heeft een enorme en vaak blijvende impact op een jongere. En elk kind reageert weer anders op het verlies van een dierbare. Juist daarom is het belangrijk dat wij jongeren begeleiden bij het integreren van verlies in hun leven. Wees daarbij volkomen eerlijk en sta altijd voor ze klaar. Anders ben je ze blijvend kwijt. Bepaalde methodieken geven houvast bij het werken met jongeren in verliessituaties.’ Ze geeft tips hoe je signalen van gezonde, verstoorde en uitgestelde rouw herkent. Sheets, met daarop tekeningen van rouwende kinderen, ondersteunen haar vaak aangrijpende praktijkvoorbeelden.

Mooie mengeling

Marieke Eeltink (l) en Maartje Goudriaans (m) van Prezens en Mireille van Gils van Humanitas (r)

Achteraf spreek ik Mireille van Gils, coördinator Verlies bij Humanitas en één van de drijvende krachten achter deze avond. Op de vraag wat ze van de opkomst vindt zegt ze: ‘We hebben de uitnodiging verstuurd naar onder meer huisartsen en hun praktijkondersteuners, kinderpsychologen, Ouder&Kind adviseurs uit het onderwijs en onze relaties van netwerk Rouwzorg Amsterdam. Er is een mooie mengeling op afgekomen. Daarnaast was de eerste samenwerking PC Uitvaartcentrum Watergraafsmeer een groot succes. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemerschap heeft PC deze avond de accommodatie en de catering verzorgd en gesponsord. Ook is er volop kennis en ervaring uitgewisseld. Ja, het was in alle opzichten een hele geslaagde avond!’

Meer weten? Lotgenotengroep Jongeren in Rouw:

https://www.humanitas.nl/afdeling/amsterdam_en_diemen/agendaoverzicht/start-rouw-lotgenotengroep/

Terug naar het nieuwsoverzicht