Twee nieuwe activiteiten: "BOR" en "Blijf"

Geslaagde nieuwjaarsreceptie afdeling Amsterdam en Diemen waarbij onze voorzitster de 

Donderdag 21 januari was de nieuwjaarsreceptie van onze afdeling in een mooie ruimte van Galerie Beeldend Gesproken in de prachtig gerestaureerde Hallen Amsterdam bij de Kinkerstraat. En een mooie toespraak van onze voorzitster die ook drie vrijwilligers een interview afnam.

Bekijk de foto's. 

De afdeling Amsterdam en Diemen start twee nieuwe activiteiten

De afdeling Amsterdam en Diemen is dit jaar twee nieuwe activiteiten gestart. De eerste heet Begeleide Omgangsregeling (BOR), een activiteit waarbij we ouders die aan het scheiden zijn of net een scheiding achter de rug hebben, ondersteunen in het contact met hun kinderen. De tweede activiteit houdt in dat we nazorg bieden aan vrouwen en hun kind(eren) na hun verblijf in de Blijf-Groep. Dat maakte de voorzitter van de afdeling, Corina de Feijter, bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. “Het is een mooie aanvulling op ons aanbod.”

Zoals gebruikelijk werd er teruggekeken op het afgelopen jaar. Er is sprake van een forse groei als het gaat om het aantal aanvragen om ondersteuning, het aantal vrijwilligers en de werkorganisatie. Een paar cijfers: In 2012 waren er 900 deelnemers, in 2014 ruim 2400. Er zijn nu ruim 700 vrijwilligers. Het aantal betaalde krachten is toegenomen tot 22.

Succesvolle wervingscampagne voor Eenzaamheid
De afdeling heeft in 2015 vooral ingezet op het thema Eenzaamheid. De Feijter: “Dat is een groot maatschappelijk probleem. Er is een steeds groter wordende en diverse groep kwetsbare en eenzame ouderen. Het gaat om mensen die heel oud zijn en die iedereen om zich heen zien wegvallen, maar ook om mensen die niet goed mee kunnen doen en niet zo gemakkelijk contacten kunnen leggen en de weg niet weten te vinden naar instanties of hulp. Sociaal isolement kan leiden tot lichamelijke klachten. We wilden als afdeling hier meer voor gaan doen. We zijn bewust voor deze activiteit via een bijzondere brievencampagne meer vrijwilligers gaan werven. En met succes: tientallen vrijwilligers hebben zich aangemeld. Daar zijn we heel blij mee.”

Drie vrijwilligers in zonnetje gezet
De Feijter benadrukte dat we vrijwilligers moeten koesteren. “Jullie zijn in staat om een gevoelige snaar te raken of echt contact te maken met een deelnemer.” Drie vrijwilligers kwamen zelf vertellen wat zij als vrijwilliger doen en wat het betekent. Dat waren Mireille van Gils van Steun bij Rouw, Henk de Feijter van Thuisadministratie en Laura Bes van Een Nieuwe Start. Zij kregen als bedankje voor hun inzet een bos bloemen en een dinerbon.

Terug naar het nieuwsoverzicht