Spel aan Huis 'Goed onderbouwd'!

Goed nieuws voor Spel aan Huis!

Spel aan Huis, dat we in Amsterdam uitvoeren in de stadsdelen Zuid en Centrum, is als interventie erkend als ‘goed onderbouwd’. Zo heeft de erkenningscommissie van het NJI (Nederlands JeugdInstituut) ons afgelopen week laten weten. Dit betekent dat Spel aan Huis zal worden opgenomen in de landelijke databank. Hierin staan programma’s voor hulp bij opgroeien en opvoeden die door de onafhankelijke erkenningscommissie zijn beoordeeld als ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’ . De criteria voor ‘goed onderbouwd’ houden onder andere in dat de doelgroep, doelen, aanpak en randvoorwaarden helder beschreven zijn en dat de werkzaamheid van de interventie aannemelijk gemaakt is met theorie.

Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 6 jaar. Het doel is om de (spel)ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een positieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te bevorderen. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie en wordt verzorgd door stagiaires van een  (sociaal) pedagogische opleiding. Naast de ondersteuning binnen de gezinnen organiseren de stagiaires ook themabijeenkomsten voor de ouders, bijvoorbeeld over het belang van Spel, positief opvoeden of taalontwikkeling bij jonge kinderen. In Amsterdam werken we met pedagogiek stagiaires van de Hogeschool van Amsterdam en Inholland.

We zijn heel blij met dit resultaat en gaan volop verder om dit jaar weer veel gezinnen door middel van dit mooie programma te ondersteunen!

"De spelbegeleiding is bijzonder voor mij: iemand komt elke week speciaal voor ons en het hele gezin doet mee! Het is gezellig en ik heb al veel geleerd over hoe we op een leuke manier kunnen spelen en wat je door middel van spel allemaal kan!” (Uitspraak van een moeder na spel aan Huis)

Lees meer over Spel aan Huis

 

                       

Terug naar het nieuwsoverzicht