Over de afdeling

Onze ruim 700 vrijwilligers geven de deelnemers steun in verschillende activiteiten. Om dit te realiseren is er een ondersteunend team van beroepskrachten en een uit vrijwilligers bestaand bestuur.

Vrijwilligerswerk

Onderzoek laat zien dat steun van een vrijwilliger preventief werkt, waardoor er minder aanspraak gedaan wordt op professionele hulpverlening. Waar mogelijk werken we met vrijwillig coördinatoren. 

Beroepskrachten

De vrijwilligers worden ondersteund door een team van ongeveer 26 beroepskrachten. 
Dit team staat onder leiding van de regiomanager Nathanya van Lith.

Scholing

Elke vrijwilliger wordt geschoold, zodat we als Humanitas de juiste ondersteuning op maat kunnen bieden.

Kosten

Al onze activiteiten zijn gratis. Uiteraard werken de vrijwilligers ook gratis. De kosten voor de ondersteuning, de scholing en overige kosten worden betaald uit de subsidies en bijdragen van leden en donateurs. 

Afdelingsbestuur 

Naam                             

Functie                  

Thema/onderwerp

Gerard Toussaint Voorzitter Opvoeden en Opgroeien/Fondsenwerving/Innovatie
Jelle Himmelreich Secretaris Privacy/AVG
Hans Nieuwendijk Penningmeester Thuisadministratie/Financiën
Marjan Kroes Lid Detentie/Kindervakantieweken
Henja Treur Lid Eenzaamheid en Verlies
Suleyman Göğüş Lid Fondsenwerving/Innovatie
     
     

Het bestuur is te bereiken via het mailadres amsterdam@humanitas.nl of via het kantoor (zie contactgegevens).