Amsterdam en Diemen

Preventief Huisbezoek ouderen Zeeburg

LUISTER JIJ GRAAG NAAR OUDEREN?

Korte taakomschrijving
Je bezoekt eenmalig ouderen vanaf 75 jaar in Zeeburg. Je legt een preventief huisbezoek af omdat je in gesprek gaat over het welzijn van de bewoners en luistert naar de (hulp)vragen die er bij hen leven. De bewoners zijn van te voren over dit bezoek benaderd en hebben laten weten dat zij daar belangstelling voor hebben.
De vrijwilliger komt bij de bewoner thuis en neemt met hen een vragenlijst door waarin geïnventariseerd wordt wat de eventuele zorgbehoefte van de bewoner is. De vrijwilliger heeft een map mee met informatie folders over allerlei voorzieningen voor ouderen in Zeeburg. Indien nodig wordt de bewoner doorverwezen. De coördinator van het Preventief Huisbezoek ondersteunt en begeleidt de vrijwilliger.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Goed Nederlands sprekend. Vrijwilligers die daarnaast ook Turks, Arabisch, Pakistaans of Berbers spreken zijn zeer welkom. Goede sociale vaardigheden; interesse hebben en aan kunnen sluiten bij ouderen. Kennis van zorg en welzijn en van de sociale kaart is een voordeel. Zelfstandig kunnen werken.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?
introductietraining, themabijeenkomsten, uitwisselingsbijeenkomsten

Wat krijg je er voor terug?
Scholing en begeleiding, reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer. De vrijwilligers komen ongeveer 1x per 2 maanden bij elkaar voor een werkoverleg. De vrijwilligers kunnen voor vragen en problemen terugvallen op de coordinator van het project. De afdeling organiseert regelmatig (thema) bijeenkomsten voor vrijwilligers.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?
Je kunt je tijd zelf indelen. Je gaat in gesprek met ouderen en komt veel te weten over hun leefwereld, hun behoeften en hun vragen. Vaak kan je hen verder helpen, bijvoorbeeld door hen te wijzen op organisaties en activiteiten voor ouderen in de wijk. De bewoners vinden het fijn dat er iemand langs komt die aandacht voor hen heeft.

Werktijden
Je maakt zelf afspraken wanneer je de bezoeken doet met de bewoners. De meeste bewoners willen overdag door de week bezoek.

Hoe kom ik in aanmerking?
Na aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de coördinator. Daarna wordt de vrijwilliger geschoold en ingewerkt.

Aanmelden en informatie:

E-mail: a.koppers@humanitas.nl

Telefoon: 020-773 65 42

Coördinator: Adrie Koppers

 

Terug naar overzicht