Apeldoorn

Informatieavond

Apeldoornse gezinnen hebben het samen goed voor elkaar

Onder de campagnevlag van “Samen goed voor elkaar” werken de gemeente Apeldoorn, Timon, Gezinshuis.com, Humanitas, Leger des Heils, CJG Apeldoorn, ’s Heerenloo, Lindenhout, Stimenz, Pactum en Jeugdbescherming Gelderland samen om nieuwe steun- en pleeggezinnen en gezinshuizen te werven. De campagne werkt met ervaringsverhalen en video’s ter inspiratie. Storytelling dus. Verhalen inspireren tot nieuwe verhalen en mogelijk tot aanmelding van nieuwe gezinnen die (tijdelijk) een thuis kunnen en willen bieden. De verhalen zijn te zien en te lezen op www.samengoedvoorelkaarapeldoorn.nl/inhuis en op Facebook Samen055.

Terug naar overzicht