Bezoekregeling gedetineerden

Vrijwilligers bezoeken gedetineerden en zijn actief met onderwijs geven. 

Tijdens je gevangenschap maak je net zo goed deel uit van de samenleving, al voelt dat niet altijd zo omdat het contact met de ‘buitenwereld’ beperkt is. Om juist die afstand wat kleiner te maken, zijn er maatjes om mee te praten, die aandacht geven en ondersteunen, of je helpen met de voorbereiding op een nieuw leven na je vrijlating.

Je maatje is een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Wil je je verhaal kwijt, heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren, luister je graag samen naar muziek of wil je muziek maken? Zeg het maar. Je maatje is er voor je. De maatjes begeleiden ook groepsactiviteiten en geven ondersteuning bij bezinningsbijeenkomsten. Ze zijn er voor iedereen die in de gevangenis zit. Dus ook voor gedetineerde jongeren, mensen die illegaal in ons land zijn en tbs-gestelden.

In de justitiële inrichting Esserheem in Veenhuizen zijn lang gestraften geplaatst en “draaideurcriminelen”. Sommigen van hen krijgen weinig of geen bezoek terwijl ze daar wel grote behoefte aan hebben. De afdelingen Assen en Noordenveld zijn drie jaar geleden een bezoekgroep gestart; vrijwilligers van Humanitas bezoeken ongeveer eenmaal per 2 weken een gedetineerde. Daarnaast nemen enkele vrijwilligers deel aan het organiseren van activiteiten voor gedetineerden. Anderen zijn betrokken bij onderwijsprojecten in de inrichting Esserheem.

De vrijwilligers die zich opgeven worden vooral in het begin intensief begeleid en daarna via gezamenlijke terugkombijeenkomsten.

Zij krijgen een uitgebreide instructie hoe zich te gedragen tegenover de te bezoeken gedetineerde, over wat wel en vooral wat niet te doen. De bezoeken vinden plaats in een bezoekzaal, ’s middags, op dinsdag, vrijdag of zaterdag.

Kosten: er is een regeling voor de vergoeding van de reiskosten.

Informatie en aanmelding: als je meer informatie wilt of je wil aanmelden als vrijwilliger, dan kun je contact opnemen met bezoekesserheem@humanitas-assen.nl