Assen

Maatjesproject Assen

 Het Maatjesproject bemiddelt in contacten tussen vrijwilligers en deelnemers met een  psychiatrische achtergrond of een beperking in de brede zin van het woord. Ze vormen samen een koppel.

 Een vrijwilliger doorbreekt het isolement van een deelnemer door samen met het maatje  "gewone" dingen te ondernemen, zoals: ergens koffie drinken, een rondje fietsen, een cake bakken, een museum bezoeken of andere dingen die het koppel leuk vindt om samen te doen.

De meeste koppels komen eenmaal in de twee weken bij elkaar en het is ook mogelijk om onderling andere afspraken te maken. Het Maatjesproject richt zich vooral op volwassenen die niet of onvoldoende in staat zijn om sociale contacten aan te gaan of te onderhouden.

Van de vrijwilliger wordt geen specifieke opleiding gevraagd. De vrijwilliger fungeert als  maatje en geeft kleur en fleur aan het leven van de deelnemer. Het contact is op basis van gelijkwaardigheid; van mens tot mens. Soms is wel enige flexibiliteit vereist. Maatje zijn geeft veel vrijwilligers een enorme voldoening en vaak leert de vrijwilliger er ook wat van!

Koppels worden samengesteld op basis van gezamenlijke interesses en er kan rekening worden gehouden met specifieke wensen. De coördinator stelt de deelnemer en de vrijwilliger aan elkaar voor tijdens een koppelingsgesprek. Tijdens dit eerste kennismakingsgesprek vertellen de deelnemer en de vrijwilliger elkaar wat voor hen belangrijk is in het contact.

De koppels worden begeleid door coördinatoren. In het eerste jaar zijn er drie evaluaties: na twee, zes en twaalf maanden; tussentijds kan er altijd een beroep worden gedaan op de coördinator.