Maatjes Assen

Maatjes bemiddelt in contacten tussen deelnemers en vrijwilligers die samen een koppel vormen: maatjes zijn. 

Het project richt zich vooral op volwassenen die niet of onvoldoende in staat zijn om sociale contacten aan te gaan of te onderhouden. Vaak zijn het mensen met een beperking, die in een isolement terecht zijn gekomen. Maatjes van Humanitas Assen kent twee doelgroepen:

1. mensen met psychiatrische problematiek
2. mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke beperking en/of een aan autisme verwante stoornis

"Maatjes" is bedoeld om de deelnemers te helpen uit hun isolement te komen door samen met de vrijwilliger "gewone" dingen te gaan doen, zoals ergens koffie drinken, fietsen, cake bakken en soms ook een museum bezoeken, of andere dingen die het koppel leuk vindt om samen te doen.  

Deelnemers
De deelnemers zijn vaak kwetsbare mensen. Veel van hen wonen zelfstandig en zijn daardoor een groot deel van hun tijd op zichzelf aangewezen.  

Als familie ver weg woont en vrienden zijn afgehaakt vanwege de beperking kunnen de mensen zich eenzaam gaan voelen. Het leggen van nieuwe sociale contacten is vaak moeilijk, daar kan een maatje bij helpen. De deelnemer stelt de komst van de vrijwilliger vaak zeer op prijs en is blij met het contact. 

Vrijwilligers 
De vrijwilliger is iemand die een ander wil helpen bij het vinden van zijn of haar eigen weg in het leven. Het contact is op basis van gelijkwaardigheid, gewoon van mens tot mens. Het bijzondere contact vereist wel flexibiliteit van de vrijwilliger. 

De meeste koppels komen eenmaal in de twee weken bij elkaar om iets leuks te gaan doen, maar het kan ook anders, alles in onderling overleg. 

Dit vrijwilligerswerk geeft veel voldoening en je leert er ook nog wat van! 

Intake
Bij zowel de deelnemer als de vrijwilliger wordt er thuis een intakegesprek gevoerd o.l.v. de coördinator, waarna beoordeeld wordt of ze bij dit project kunnen passen.

Koppelingen
Het maken van een goede koppeling vergt aandacht en het kan dus soms wat langer duren voor een goede koppeling tot stand gebracht wordt.

De koppels worden samengesteld op basis van gezamenlijke interesses en andere overeenkomsten. 

De coördinator stelt de deelnemer en de vrijwilliger aan elkaar voor tijdens een koppelingsgesprek, waarin de deelnemer en de vrijwilliger elkaar kunnen vertellen wat voor hen belangrijk is in het contact en wat voorlopig van belang is om van elkaar te weten. 

Na het eerste contact kunnen alvast afspraken gemaakt worden. 

Begeleiding
De koppels worden begeleid door de coördinatoren.
In het eerste jaar zijn er drie evaluaties: na twee, zes en twaalf maanden. 

Aandachtspunten tijdens deze evaluatie-gesprekken zijn:
- hoe verloopt het contact,
- zijn er problemen,
- wordt het contact voortgezet. 

Tussentijds kan er ook altijd een beroep worden gedaan op de coördinator.

Contact 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Humanitas Maatjes Assen 
Brunelstraat 77, 9404 KB Assen
telefoon: 06-83199336 of 0592-311121 
e-mail: maatjes@humanitas-assen.nl