Assen

Rijnmondproject

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in.

Het project is bedoeld voor kinderen uit het Rijnmondgebied in sociaal-economisch moeilijke omstandigheden. Kinderen die zelf nooit op vakantie (kunnen) gaan. Humanitas wil deze kinderen een zorgeloze week aanbieden bij geselecteerde gastgezinnen in verschillende provincies. 

Voor kinderen van 6 tot 18 jaar.