Taalondersteuning voor anderstaligen

Humanitas Assen geeft taalondersteuning. Hier kunnen anderstaligen bij elkaar komen om Nederlandse gesprekken te oefenen, sociale contacten op te doen en vaardigheden uit te breiden.

taalondersteuning@humanitas-assen.nl Onder begeleiding van enkele Nederlandstalige vrijwilligers worden diverse thema’s besproken zoals onderwijs, gezondheidszorg, verkeer in Nederland, feestdagen, eetgewoontes en eigenaardigheden. Daarnaast worden er stukjes uit kranten en tijdschriften gelezen en wordt er geoefend met de uitspraak

Doelstelling is communicatie in de Nederlandse taal om deelnemers te helpen om in Nederland mee te kunnen doen. De nadruk ligt op conversatie.           

Gedurende de week zijn er 3 dagdelen waarop er conversatiebijeenkomsten zijn gepland. Dit zijn gezellige / informatieve bijeenkomsten. Na de themabespreking is er een korte pauze voor koffie en thee. Na de pauze worden de deelnemers in kleinere groepjes begeleid.

Er wordt alleen klassikaal lesgegeven!

Voor deelname is een kleine basiskennis van het Nederlands wel nodig, er wordt namelijk alleen Nederlands gesproken.

Waar:
De Werkwereld, Brunelstraat 77 Assen

Opgeven kan bij:
Humanitas Assen  
assen@humanitas.nl  0592 311 121
of taalondersteuning@humanitas-assen.nl 06 13 90 3263 (Coördinator Taal)