Corona

De maatregelen rond het coronavirus treffen ook het werk van Humanitas Assen.

De maatregelen rond het coronavirus treffen ook het werk van Humanitas Assen. Zo worden persoonlijke contacten tussen deelnemers en vrijwilligers zoveel mogelijk beperkt. Maar we blijven beperkt telefonisch wel bereikbaar. 

De regering heeft de afgelopen weken diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. Humanitas Assen moet daardoor de werkwijze aanpassen:

  • Het kantoor is voorlopig tot 1 juni gesloten.

  • Het telefoonnummer is operationeel en de gehele dag bereikbaar. Ook kunt u een boodschap inspreken op de voicemail. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen. 06-18815923

  • Via onze mail assen@humanitas.nl  en secretaris@humanitas-assen.nl blijven we bereikbaar.

  • Fysieke afspraken tussen onze deelnemers en vrijwilligers zijn helaas momenteel niet mogelijk. Waar mogelijk wordt een deel van ons werk opgevangen door moderne vormen van telecommunicatie.

  • Alle bijeenkomsten in de komende tijd worden geschrapt.

  • Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 1 juni. 

De gemeente Assen heeft het VIP als centraalpunt voor hulp, vraag en aanbod. Het is een website voor hulp in de coronacrisis. Vraag en aanbod vinden elkaar op deze manier, is de gedachte. Dat is een goede gedachte. Het is een werkwijze die we als Humanitas ook al jarenlang kennen. Het is heel goed dat er in deze bijzondere tijd voor hulpaanbieders en hulpvragen meerdere mogelijkheden zijn.

Klik hier om naar de pagina Assen  VIP te gaan.

Momenteel is er veel onzekerheid, onduidelijkheid en misschien wel angst voor het onbekende. Niet alleen voor het zelf ziek worden, maar ook voor het ziek worden van dierbaren.

Mensen om ons heen hebben nog steeds te maken met problemen. Daarom is het nu belangrijker dan ooit dat we elkaar blijven steunen en met elkaar verbonden blijven, maar noodgedwongen wel op een andere manier. Dit vraagt van ons allen flexibiliteit en creativiteit.

Wat gaat er verder gewoon door?

De voorzitter heeft in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de wethouder en Vaart Welzijn over de co√∂rdinatie van de hulpverlening aan de inwoners van Assen. In het Sociaal Netwerk Assen (SNA) zijn de contacten verstevigd, onder meer met een whatsappgroep, zodat we met veel vrijwilligersorganisaties snel kunnen schakelen. De voedselbank heeft Humanitas Assen ingeschakeld om vrijwilligers te vragen mee te helpen bij het inpakken en rondbrengen van de voedselpakketten. 

De penningmeester is gewoon ook nu bezig met het in orde maken van de begroting voor 2021 en het jaarverslag. De rekeningen moeten betaald worden zodat we na deze periode allemaal weer verder kunnen met het bieden van hulp aan onze deelnemers, de groepslessen in onze zaal aan de Brunelstraat en de cursussen die daar plaats vinden.

De secretaris beheert de telefoon, die gelukkig maar weinig gaat. Gelukkig? Ja dat betekent dat de 'noaberplicht' in Drenthe goed werkt en er op die moment weinig nieuwe hulpvragen binnen komen. Het is fijn om te weten dat we in deze tijd goed naar elkaar omkijken.

Zij heeft ook contact met de Sociale Winkel. Deze gaan voor de kinderen van de gezinnen die bij hen staan ingeschreven dozen met knutselspullen maken om uit te delen.
Humanitas Assen heeft bi j sml-kaarsenatelier 250 harten kaarsen gekocht om die erbij te doen in de pakket. De eigenaar deed er zelf nog eens 70 eierkaarsen bij omdat het bijna Pasen is. Daarop reageerde de zadenbibliotheek Indianroot met het beschikbaar stellen van 125 zaden pakketjes. Hoe leuk is dit allemaal. Komende week worden de pakketten door veel vrijwilligers samengesteld en rond gebracht. Dit allemaal met in acht neming van alle corona richtlijnen.

Verder probeert het bestuur met iedereen in contact te blijven, jullie op de hoogte te houden en dit ook via de website en Facebook te doen. Het zou erg goed en leuk zijn als veel mensen onze Facebook pagina liken, zodat onze berichten breed verspreid worden in Assen.

Onze bewondering gaat uit naar iedereen die in deze omstandigheden voor elkaar zorgt. Of dat nu thuis is of op het werk. Samen maken we het verschil. Daarom nemen we continu alle voorzorgsmaatregelen in acht. Dat betekent dat Humanitas Assen de richtlijnen van de overheid en het RIVM blijft volgen.

Het bestuur, coördinatoren en vrijwilligers van Humanitas Assen wensen u veel sterkte in deze onzekere tijd.