Interview Maarten Stuker

“Humanitas, dat is toch van die kledingbakken?”

Interview met Maarten Stuker , voorzitter bestuur afdeling Humanitas Assen, Omroep Assen 2 juni 11.30 uur

Onze voorzitter Maarten Stuker werd vanochtend geïnterviewd door Omroep Assen. De eerste vraag was: We kennen Humanitas van de kledingbakken, maar wat doen jullie nog meer? Dit horen we bij Humanitas heel vaak en Maarten heeft dit dan ook als eerste direct uit de lucht gehaald, want ‘die kledingbakken’ zijn niet van Humanitas, maar van Humana:-) Maar wat is Humanitas dan wel? 

Humanitas is een landelijke organisatie, met veel afdelingen. Dit jaar bestaan we 75 jaar. Humanitas is vlak na de oorlog opgericht. Er waren veel mensen in nood. De kerken deden veel voor hun kerkleden, maar niet iedereen is aangesloten bij een kerk. Daarvoor is toen Humanitas opgericht.

De eerste actie was het organiseren van vakantiekampen voor kinderen van NSB’ers. 

Humanitas heeft een viertal kernwaarden die aansluiten bij het humanisme: Als eerste gelijkwaardigheid. Onze vrijwilligers nemen geen positie in boven de mensen die ze helpen, maar gaan ernaast staan. Daarnaast is eigen regie heel belangrijk. En verantwoordelijkheid als derde kernwaarde. We zijn verantwoordelijk voor onszelf, maar ook voor anderen. Als laatste vraaggericht. We kijken wat er leeft in Assen en spelen daarop in. Daarvoor hebben we veel contacten met andere organisaties in Assen. 

Onze dienstverlening is heel breed. Met ongeveer 200 vrijwilligers kunnen we jaarlijks 600 mensen in Assen echt helpen. Dan gaat het om mensen die eenzaam zijn, of een beperking hebben. We begeleiden mensen met schuldenproblematiek. Jaarlijks organiseren we Kindervakantieweken voor kinderen die dat echt nodig hebben. Maar iets heel anders is dat we ook mensen helpen die hun levensverhaal op papier willen hebben. En anderstaligen helpen we met taalondersteuning. Soms kunnen mensen niet zelf naar een huisarts of ziekenhuis, dan zorgen we voor vervoer en gaan mee. En ook kunnen mensen met rouw of verlies bij ons terecht voor individuele begeleiding of een lotgenotengroep. Niet alleen voor ouderen mensen dus, zoals je kunt denken bij een organisatie die 75 jaar bestaat, maar voor iedereen in alle leeftijdsgroepen.

Voor de Coranaperiode waren we bezig met plannen om activiteiten voor jongeren op te zetten. Bijvoorbeeld voor eenzame jongen of om meer grip op financiën te krijgen. Dit is helaas wat stil blijven liggen, maar dat gaan we binnenkort weer oppakken. 

We zijn blij dat we langzamerhand veel activiteiten weer kunnen oppakken. Deze periode, waarin we niet bij de mensen thuis konden komen, was schrijnend voor mensen die eenzaam zijn. Maar ook voor vrijwilligers, omdat er toch een band ontstaat. Gelukkig is er veel gebeld.

En door contacten met de gemeente en Vaart Welzijn hebben vrijwilligers mee kunnen helpen bij de Voedselbank. Een mooie vorm van samenwerking. 

Humanitas wordt voor het grootste deel gefinancierd door de gemeente Assen. Daarover vindt ieder jaar overleg plaats. Daarnaast hebben we ook een behoorlijk aantal leden (150) die een vrijwillige bijdrage kunnen geven van 35 euro per jaar. Jaarlijks wordt er voor leden en vrijwilligers als dank een gezellige dag georganiseerd. 

Nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds heel erg welkom, zodat we nog meer mensen kunnen helpen. Met name voor het Maatjesproject. Maar we willen ook graag een aantal nieuwe projecten starten, bijvoorbeeld rondom jongeren. En leden zijn ook erg welkom, dus meld je aan: 

Mailen kun je naar Assen@humanitas.nl
Bellen kun je naar 06-18815923

Terug naar het nieuwsoverzicht