Succesvolle start Kindpakket

Het aantal aanmeldingen is zo groot dat het beoordelen ervan wel een aantal weken gaat duren.

Deze week opent Assen ook een telefoonnummer speciaal voor het Kindpakket. Dat is bedoeld voor mensen die geen computer hebben of moeite hebben met het aanvragen van een voorziening via de digitale weg.
Het Kindpakket is een speciale pagina op de website van de gemeente met voorzieningen voor kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is. Via de Kindpakket pagina kan met een eenvoudig invulformulier een aanvraag ingediend worden voor een vergoeding van bijv. schoolbenodigdheden, schoolreis/excursie, een fiets, contributies voor sportclubs, verjaardagfeestje of een vakanties.
In Assen groeien ongeveer achttienhonderd kinderen op in armoede. Tot nu toe maakten niet meer dan vierhonderd van hen gebruik van de regelingen. De gemeente hoopt met het Kindpakket een veel grotere groep te bereiken.
Assen stelt deze regelingen open voor gezinnen met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. Die grens geldt niet voor alle voorzieningen, want elke organisatie hanteert weer eigen inkomensgrenzen.
De organisaties die in het Kindpakket samengebracht zijn, zijn het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Leergeld, Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp en Humanitas Assen. In een latere fase worden Vaart Welzijn en de Meedoenpremies hier ook aan gekoppeld.
De organisaties hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente.

Terug naar het nieuwsoverzicht