Vrijwilligers BOR gezocht

Humanitas Assen zoekt vrijwilligers voor Begeleide Omgangs Regeling (BOR)

Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dit is bovendien belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling en het welzijn van het kind.

Hoewel ouders ook na een scheiding doorgaans het beste voorhebben met hun kind(eren), slaagt niet iedereen er in om een goede omgangsregeling vorm te geven, ook al zien ze het belang daarvan in. In zulke situaties kunnen vrijwilligers van BOR behulpzaam zijn. BOR richt zich op het ondersteunen van gescheiden ouders bij het opstellen van een omgangsregeling.
Het belang van het kind staat daarbij voorop. Er wordt met beide ouders samengewerkt.

Wat houdt dit vrijwilligerswerk in?

 • Bij de intake maak je kennis met de ouders en maak je afspraken over duur, frequentie en locatie en over de gang van zaken gedurende de omgang;
 • Je vervult een rol in de overdracht van het kind van de ene ouder naar de andere;
 • Je bent aanwezig bij de omgang en draagt bij aan een positieve ontspannen en plezierige sfeer waarin ouder en kind zich vrij voelen;
 • Je evalueert de voortgang van de omgang met beide ouders en breidt gaandeweg de afspraken
 • uit, zodat er uiteindelijk afspraken in eigen beheer gemaakt kunnen;
 • Je houdt een summiere verslaglegging bij voor eigen gebruik.

Wat vragen we van jou als vrijwilliger?

 • Belangstelling voor- en affiniteit met de doelgroep;
 • Op gelijkwaardige wijze met ouders en kinderen kunnen omgaan;
 • Goede sociale vaardigheden (met name luistervaardigheid);
 • Ervaring met het opvoeden van/omgaan met kinderen;
 • Bereidheid om scholing te volgen en tussentijdse BOR-vrijwilligersbijeenkomsten bij te wonen;
 • Een neutrale houding bij conflicten tussen ouders;
 • Stressbestendigheid, stabiliteit, geduld, betrouwbaarheid en mensenkennis;
 • Een Verklaring omtrent Gedrag van het Ministerie van Justitie.

Wat bieden we jou als vrijwilliger:

 • Boeiend en nuttig vrijwilligerswerk, in het belang van kinderen (en hun ouders);
 • Ondersteuning en begeleiding door een co√∂rdinator;
 • Scholing, terugkom- en intervisiebijeenkomsten;
 • Een plezierige werksfeer;
 • Verzekering tegen schade en ongevallen.

Wil je meer informatie of wil je aanmelden? Neem contact op met: Ineke Bekkering, coördinator, 06-51298292 of mail i.bekkering@humanitas.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht