Assen

Over Ons

Humanitas is een landelijke vereniging die werkt aan een samenleving waarin ieder mens volwaardig kan deelnemen.

In haar werk gaat Humanitas uit van:

  • Respect voor ieders levensstijl
  • Gelijkwaardigheid
  • Verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander
  • Recht op zelfontplooiing

Humanitas wil bijdragen aan een samenleving waarin mensen elkaar helpen om onze samenleving leefbaar te maken en te houden.

Het Bestuur van de afdeling Assen wordt gevormd door:

Voorzitter a.i.

Frits Coenders   

Penningmeester

Frits Coenders    

Secretaris

Els Timmerman 

Bestuursleden

Marlon Busstra

Allen te bereiken via: assen@humanitas.nl