Assen

Coördinator Van Arts tot Ziekenhuis

Wij zoeken een coördinator (vrijwilliger functie) voor project  A tot Z, begeleiding van A(rts) tot Z(iekenhuis).

We zoeken iemand die het leuk vindt te regelen, dagelijks via de mail te checken of er hulpvragen zijn. Gezelligheid en sfeer onder de vrijwilligers te houden. Iemand die op de hoogte is van wat patiënten in hun contact met een arts belangrijk vinden. Dit laatste door zelf ervaringen met een chronische ziekte als mantelzorger of ervaringsdeskundige. De taak kan heel goed gedaan worden door iemand die weinig buitenshuis kan doen, Alleen voor de vergaderingen van de vrijwilligers en van de coördinatoren is er tweemaal per 6-8 weken een contact buitenshuis. Het is wel handig als omgaan met een computer geen probleem is: mail, Excel, HRS (Humanitas Registratie Systeem).

Het project

Mensen begeleiden naar het ziekenhuis. Niet omdat er vervoer nodig is, maar omdat men niet alleen wil gaan. Omdat het te spannend is of omdat men een steuntje in de rug wil, zoals iemand die helpt met vragen stellen en helpt bij het onthouden van de antwoorden van de arts. Dit is wat de vrijwilligers van dit project doen. Niet iedereen heeft familie of een vriend die mee kan. Dan is het prettig als er vrijwilligers zijn die dit kunnen en willen doen.

Taak van de coördinator

  • De coördinator koppelt hulpvraag aan begeleider. Er is daartoe een intakegesprek, meestal telefonisch met de hulpvrager of iemand van de verwijzende instantie. De coördinator  neemt contact op met de begeleider en zorgt ervoor, dat de gegevens van de cliënt volledig bij de begeleider bekend zijn.

  • De coördinator is altijd bereid tot overleg en ondersteuning bij eventuele problemen tussen de begeleider en de aanvrager.

  • De coördinator zorgt voor een beschikbaarheidsoverzicht per weekdag en in vakanties.

  • De coördinator verzamelt de registratieformulieren en verwerkt die in een totaalregistratie per jaar

  • De coördinator is verantwoordelijk voor de aanname van de vrijwilligers/begeleiders, hij/zij verzorgt daartoe een intake gesprek. Geeft informatie over het project en algemene informatie omtrent het vrijwilliger zijn bij Humanitas, zoals de vrijwilligersovereenkomst, de onkosten vergoeding en de verzekering. De coördinator meldt de vrijwilliger  aan bij het landelijk orgaan van Humanitas en zorgt dat de vrijwilliger een VOG-verklaring aanvraagt.

  • De coördinator organiseert het inwerken van de nieuwe vrijwilligers.

  • De coördinator organiseert eens per 5-8 weken  een  bijeenkomst, waarvoor iedere begeleider ruimschoots van tevoren  wordt uitgenodigd.

  •  De coördinator zorgt voor het contact tussen vrijwilligers en Humanitas, hij/zij neemt daartoe deel aan het coördinatoren overleg, zorgt dat vrijwilligers geregistreerd staan in HRS, zorgt dat vrijwilligers op de hoogte zijn van gezamenlijke bijeenkomsten, bijscholingen e.d. van Humanitas.

 De PR voor het project wordt in overleg met de coördinator gedaan door degene die daar tijd en energie voor heeft.

Informatie en aanmelding: humatotz@gmail.com

Terug naar overzicht