Vrijwilligers Begeleide Omgangs Regeling (BOR)

Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dit is bovendien belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling en het welzijn van het kind. Hoewel ouders ook na een scheiding doorgaans het beste voorhebben met hun kind(eren), slaagt niet iedereen er in om een goede omgangsregeling vorm te geven, ook al zien ze het belang daarvan in.  In zulke situaties kunnen vrijwilligers van BOR Humanitas behulpzaam zijn. BOR Humanitas richt zich op het ondersteunen van gescheiden ouders bij het opstellen van een omgangsregeling.

Het belang van het kind staat daarbij voorop. Er wordt met beide ouders samengewerkt.

Humanitas zoekt in de provincie Drenthe

Vrijwilligers Begeleide Omgangs Regeling (BOR)

Wat houdt dit vrijwilligerswerk in?

 • Bij de intake kennismaken met de ouders en afspraken maken over duur, frequentie en locatie van de omgang, en over de gang van zaken gedurende de omgang;
 • Een rol vervullen in de overdracht van het kind van de ene ouder naar de andere;
 • Aanwezig zijn bij de omgang en bijdragen aan een positieve ontspannen, plezierige sfeer waarin ouder en kind zich vrij voelen;
 • Voortgang van de omgang met beide ouders evalueren en gaandeweg de afspraken uitbreiden, zodat er uiteindelijk afspraken in eigen beheer gemaakt kunnen;
 • Summiere verslaglegging voor eigen gebruik.

Wat vragen we van jou als vrijwilliger?

 • belangstelling voor- en affiniteit met de doelgroep;
 • op gelijkwaardige wijze met ouders en kinderen kunnen omgaan;
 • goede sociale vaardigheden (met name luistervaardigheid);
 • ervaring met het opvoeden van/omgaan met kinderen;
 • bereidheid om scholing te volgen en tussentijdse BOR-vrijwilligersbijeenkomsten bij te wonen;
 • een neutrale houding bij conflicten tussen ouders;
 • stressbestendigheid, stabiliteit, geduld, betrouwbaarheid en mensenkennis
 • Een Verklaring omtrent Gedrag van het Ministerie van Justitie

Wat we bieden

 • Boeiend en nuttig vrijwilligerswerk, in het belang van kinderen (en hun ouders);
 • Ondersteuning en begeleiding door een coördinator
 • Scholing, terugkom- en intervisiebijeenkomsten
 • Een plezierige werksfeer
 • Verzekering tegen schade en ongevallen

Meer informatie of aanmelden
Wil je meer informatie of wil je aanmelden? Neem voor meer informatie contact op met Arold Boersma, coördinator, 06-54332946 of mail bor@humanitas-assen.nl

 

Terug naar overzicht