Bommelerwaard

Het Bestuur

Humanitas Bommelerwaard stelt zich voor

Waarnemend Voorzitter: Frans van Amelsvoort

Geboren op 25 januari 1948 te Tilburg, gehuwd, twee kinderen en twee kleinkinderen. Studeerde sociologie in Tilburg, specialisatie sociaal cultureel welzijn en primaire groepen.

Loopbaan:  gestart bij de toenmalige Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid in Den Haag als staffunctionaris voor de sociaal culturele aspecten van het ouderenbeleid.  Vervolgens werkzaam in de regio Noord-Oost Veluwe als hoofdleidinggevende in de maatschappelijke dienstverlening en gaf sturing aan de ontwikkeling van de thuiszorg en invulling aan het kwaliteitsbeleid. Aansluitend hierop overgestapt naar de Centrale Raad voor Gezinsverzorging in Driebergen als beleidsmedewerker innovatie hulpverlening. Vanwege een herstructurering van landelijke advies- en serviceorganisaties overgestapt naar het nieuw opgezette Nederlands  Instituut voor Zorg en Welzijn in Utrecht.  Frans hield zich bezig met methodiekontwikkeling binnen het primaire proces in het kader van integrale (thuis)zorg. Diverse publicaties zijn in de jaren negentig van zijn hand gekomen.  De laatste twaalf jaar voor zijn pensioen werkte Frans als beleidsadviseur bij de Provincie Noord-Brabant op de terreinen van wonen, welzijn en zorgen als relatiebeheerder naar gemeenten en maatschappelijke organisaties met betrekking tot leefbaarheid van de kleine kernen.

Als vrijwilliger heeft Frans vanaf 2007 het Mentorproject mee opgezet  dat vanaf 2012 onder de naam JouwMentor bij Humanitas is ondergebracht. De doelen en waarden van waaruit Humanitas opereert spreken mij aan en zijn voor mij richtinggevend hoe ik naar mensen kijk en met mensen omga.

Daarnaast is Frans als vrijwilliger bestuurlijk actief bij het werk van de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg (VPTZ Bommelerwaard).

Secretaris afdeling Bommelerwaard: Antje van Ginneken

Vanaf september 2015 werk ik in de functie van secretaris voor Humanitas Bommelerwaard! Voor Humanitas is het ondersteunen van mensen op weg naar, of terug naar zelfredzaamheid een kernwaarde. Ik noem het onafhankelijkheid. Naast gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid, bepalend voor de kwaliteit van leven, zijn dat voor mij de belangrijkste items.

Mijn beroep is administrateur en mijn werkervaring ligt in uiteenlopende sectoren binnen het MKB. Om enkele voorbeelden te noemen: ik werkte jarenlang voor een standbouwbedrijf, een duurzaam installatiebedrijf, een chocoladefabriek en een orthodontische groothandel/laboratorium. Daarbij doe ik, als zelfstandige onder de naam BorgHuys, administraties voor particulieren en kleine (eenmans)bedrijven.

Jarenlang was ik lid van Soroptimistclub Bommelerwaard, een serviceclub voor vrouwen. Het verbeteren van de (rechts)positie van vrouwen en meisjes en het bevorderen van zelfredzaamheid staan ook voor deze organisatie centraal. Ik maakte deel uit van verschillende commissies en beklede enkele bestuursfuncties.

Sinds kort ben ik ook bestuurder van Co√∂peratie Bommelerwaar, waarbij het doel is de Bommelerwaard duurzaam en circulair te maken; krachtig en zelfredzaam.
Kortom, voldoende aanknopingspunten om iets te kunnen betekenen voor mijn omgeving.

Algemeen Bestuurslid Homestart: Margo Claessens

Ik ben Margo Claessens, sinds 1 september 2015 lid van het bestuur van Humanitas Bommelerwaard.

Mensen tot hun recht laten komen, verbinden en laten groeien is een belangrijke drijfveer in mijn werk. Uit ervaring is gebleken dat ik snel het vertrouwen kan winnen van de ander. Ik ben rustig, geduldig, uitnodigend en behandel mensen met respect. Verder ben ik open, eerlijk en direct. Ik ben een ervaren en gedreven maatschappelijk werker met gevoel voor humor.

MA Consulent: Jitstke Stegen

Mijn naam is Jitske Stegen en ik werk als MA consulent bij Humanitas, district Oost. Vanuit deze rol ondersteun ik zes  afdelingsbesturen in de provincie Gelderland bij hun werk, waaronder de afdeling Bommelerwaard. Ik ben betrokken bij het bestuurswerk , ondersteun de activiteiten waarop een betaalde co√∂rdinator werkt en vervul daarin de werkgeversrol. Bij de andere activiteiten ondersteun ik indien gewenst.