Bommelerwaard

Over ons

Sterker dan je denkt

Humanitas Bommelerwaard is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze activiteiten, zoals Homestart, JouwMentor, Steuntje in de rug en Thuisadministratie.

Die aanpak werkt. Jaarlijks geven onze 60 vrijwilligers maar liefst 180 deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Visie en missie van Humanitas

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

In de dienstverlening van Humanitas staat het in de praktijk brengen van de humanistische uitgangspunten zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid centraal. Uiteindelijk moeten zo veel mogelijk hulpvragers aan de vereniging Humanitas hun eigen leven weer vorm kunnen geven (zelfbeschikking).