De Leerrotonde

Bij De Leerrotonde ontmoeten mensen uit alle culturen en van alle leeftijden elkaar en doen mee aan activiteiten waar je wat van leert. 

De Leerrotonde biedt leeractiviteiten aan aan nieuwkomers, jongeren, volwassenen en ouderen die het niet ruim hebben of moeite hebben om contact te leggen. De meeste activiteiten zijn gratis, maar voor sommige vragen we een kleine vergoeding. 

Soorten leeractiviteiten

Verhalen vertellen

We geven graag iedereen de kans om anderen te vertellen over wat zij of hij heeft meegemaakt of waar zij of hij graag mee bezig is (leven, baan en hobby).

Op leerbezoek

We gaan naar plekken waar wat te leren valt over Nederland. Denk bijvoorbeeld aan musea, bedrijven en kenmerkende plekken, zoals afwateringssluizen.

Workshops en lessen

We gaan de volgende workshops en lessen verzorgen:

Vaardigheden:

 • EHBO

 • fotografie

 • koken

 • naaien (loopt al)

 • schilderen

 • tuinieren (loopt al)

 • zwemmen

Kennis:

 • aardrijkskunde

 • computersystemen/-software

 • duurzaamheid

 • Engels

 • geschiedenis

 • rekenen

 • verkeersveiligheid/fietsles

 • Nederlands

Wil je meer weten of wil je aan een van onze activiteiten deelnemen? Neem dan contact op met coördinator Klaas Jan Cats.