Steun bij Verlies

Luisteren is meer dan horen,
luisteren is geen oplossing geven
maar stapvoets met de ander op weg gaan.

Ingrijpend verlies

Iedereen komt in zijn leven in aanraking met verlies. Verlies van een partner, kind, ouder, broer, zus, ander familielid, vriend of vriendin. Na het overlijden van iemand uit je directe omgeving, verandert het leven. In het begin is er vaak nog veel aandacht van de omgeving en leeft men met je mee. Na die drukke tijd komt de leegte, het verdriet en het gemis. Wat blijft is de behoefte om gevoelens met anderen te delen. Het is vaak moeilijk om over verdriet te praten. Praten met iemand die bereid is te luisteren kan je dan een stap verder helpen in het verwerkingsproces.

Steun bij Rouw

De vrijwilligers van Humanitas willen je graag helpen in deze moeilijke tijd. De vrijwillige steun is bedoeld voor iedereen in een rouwproces. Van jong tot oud en voor mensen uit alle culturen en van alle levensbeschouwingen. Zij luisteren naar je als het leven voor anderen al weer verder gaat. Gewoon een menselijk steuntje in de rug om je te helpen de draad in het leven weer een beetje op te pakken. De vrijwilligers ondersteunen vanuit persoonlijke betrokkenheid en zij weten vaak uit eigen ervaring wat een verlies betekent.

Door je ervaring te delen, merk je dat je niet alleen staat. Dat kan op twee manieren. Door middel van individuele rouwbegeleiding. En, bij voldoende belangstelling, ook in de vorm van een lotgenotengroep. De vrijwilligers hebben een gerichte opleiding gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold. De ondersteuning is kosteloos.

Bij je thuis

Bij het individuele huisbezoek komt een vrijwilliger regelmatig bij je thuis. De vrijwilliger biedt een luisterend oor, heeft tijd en weet hoe belangrijk het is om steeds opnieuw het verhaal te kunnen vertellen.

Lotgenotencontact

Praten met lotgenoten kan een steun zijn bij de verwerking van het verlies. Doel van onze lotgenotengroep is het onderling uitwisselen van ervaringen. Je verhaal kunnen doen bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat geeft herkenning en steun. De groep bestaat uit minimaal 6 personen. Zij komen 8 keer op een middag bij elkaar. De gespreksleiding is in handen van gemotiveerde en kundige vrijwilligers van de werkgroep 'Steun bij Verlies'. Thema's die uit de groep zelf naar voren komen staan centraal.

Folder