De Friese Meren

Het Bestuur

Het bestuur van onze afdeling bestaat uit:

Voorzitter

Evelien Blaauw                  

Secretaris

Anneke van de Laan

Penningmeester

Gerke Woudstra                

Algemene Bestuursleden

Rienus de Jong                  

Jon Visser                          

Jan Walrecht                      

De werkzaamheden die door de vrijwilligers worden uitgevoerd, worden gecoördineerd door de coördinatoren van de betreffende werkgroep. Bij onze afdeling zijn alléén vrijwilligers werkzaam.