De Friese Meren

Humanitas in heroverweging

De vorige keer berichtten we er al over. Door de snelle groei van het aantal mensen dat gebruik maakt van diensten van Humanitas, en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het aantal vrijwilligers en ook betaalde krachten, is Humanitas genoodzaakt zich te bezinnen op haar financiële mogelijkheden. En dat zal bijna onvermijdelijk leiden tot aanpassingen in de organisatie.

Het zijn allemaal mooie woorden die hierbij gebruikt worden, maar het komt er op neer dat landelijk gezien Humanitas de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen. Het wordt de eerstkomende tijd nog opgevangen met reserves en een aantal fondsen die we kunnen aanboren, maar dit kan niet eindeloos zo doorgaan.

Landelijk gezien bestaat de inkomstenbron uit de optelsom van subsidies van met name gemeenten, alsmede een forse bijdrage uit de landelijke loterijen als de postcodeloterij. Er zijn daar goede meerjarige afspraken te maken, maar 100% waterdicht is dat allemaal niet.

Voor ons als afdeling hebben we vooral te maken met de eigen inkomsten, zoals de gemeentelijke subsidie. We gaan daar zo dadelijk in onze nieuwsbrief op in, waar het nu omgaat is hoe we ons in onze eigen afdeling in deze discussie en ontwikkelingen gaan opstellen. Zo betalen wij geen bijdrage aan de opleidingen van onze vrijwilligers en evenmin vragen we daar aan de gemeente een bijdrage voor. En ook maken wij “gratis” gebruik van met name diensten van medewerkers van district noord. Denk aan administratie en systeembeheer. Dit vraagt om andere inzet van onze bestuurskracht en wellicht versterking daarvan. We ervaren daarbij al dat voor de bestaande activiteiten en projecten al de nodige inspanning nodig is om zowel bestuurskracht als coördinatie op peil te houden.

Het heeft ons doen besluiten om eerst maar eens de bestaande activiteiten als uitgangspunt te houden en daar eerst een werving te gaan doen voor de bestuurlijke en coördinerende activiteiten. En daar het nodige enthousiasme verder uit te bouwen. In de hoop daarmee een stevige en enthousiaste basis te leggen voor het voortbestaan in de toekomst.

Terug naar het nieuwsoverzicht