Over ons

Het bestuur van onze afdeling bestaat uit:

Voorzitter

Jelle Terpstra

Secretaris

Ettjen Lems

Penningmeester

Gerrit Abma

Algemene Bestuursleden

Vacature

De werkzaamheden die door de vrijwilligers worden uitgevoerd, worden gecoördineerd door de coördinatoren van de betreffende werkgroep.

Bij onze afdeling zijn alléén vrijwilligers werkzaam.

Bereikbaarheid:

Wij zijn via de email bereikbaar: defriesemeren@humanitas.nl. Via mobiel: 06 24173306.

Ons postadres is Postbus 178 8500 AD Joure.

Een drietal projecten hebben eigen emailadressen en/of mobile telefoonnummers. Dat zijn:

Thuisadministratie: ta.defriesemeren@humanitas.nl     06 27444878

Voorlezen: voorlezen.defriesemeren@humanitas.nl       06 11855406

Maatjes: maatjes.dfm@humanitas.nl                                 06 24173306 

Home-Start: m.gonlag@humanitas.nl                                06 51311852