Over ons

Het bestuur van onze afdeling bestaat uit:

Voorzitter

Evelien Blaauw

Secretaris

Anneke van de Laan

Penningmeester (waarnemend)

Anneke van de Laan / Jan Walrecht

Algemene Bestuursleden

Jon Visser

Jan Walrecht

De werkzaamheden die door de vrijwilligers worden uitgevoerd, worden gecoördineerd door de coördinatoren van de betreffende werkgroep.

Bij onze afdeling zijn alléén vrijwilligers werkzaam.

Bereikbaarheid:

Wij zijn via de email bereikbaar: defriesemeren@humanitas.nl. Via mobiel: 0624173306.

Ons postadres is Postbus 178 8500 AD Joure.

Een drietal projecten hebben eigen emailadressen en mobile telefoonnummers. Dat zijn:

Thuisadministratie: ta.defriesemeren@humanitas.nl     0627444878

Voorlezen: voorlezen.defriesemeren@humanitas.nl       0611855406

Maatjes: maatjes.dfm@humanitas.nl                                  0615303438

Home-Startk.houben@humanitas.nl                                06  51311852