De Friese Meren

Over ons

Het bestuur van onze afdeling bestaat uit:

Voorzitter

Evelien Blaauw

Secretaris

Anneke van de Laan

Penningmeester (waarnemend)

Anneke van de Laan / Jan Walrecht

Algemene Bestuursleden

Jon Visser

Jan Walrecht

De werkzaamheden die door de vrijwilligers worden uitgevoerd, worden gecoördineerd door de coördinatoren van de betreffende werkgroep.

Bij onze afdeling zijn alléén vrijwilligers werkzaam.

Bereikbaarheid:

Wij zijn via de email bereikbaar: defriesemeren@humanitas.nl. Via mobiel: 0624173306.

Ons postadres is Wiidswâl 73 8465 PT Oudehaske.

Een drietal projecten hebben eigen emailadressen en mobile telefoonnummers. Dat zijn:

Thuisadministratie: ta.defriesemeren@humanitas.nl     0627444878

Voorlezen: voorlezen.defriesemeren@humanitas.nl       0621603507

Maatjes: maatjes.dfm@humanitas.nl                                  0615303438

Home-Startk.houben@humanitas.nl                                06  51311852