Steun bij Rouw

Afdeling Humanitas Zuidwest Friesland

Na het verlies van een dierbare door overlijden of echtscheiding, kan men er behoefte aan hebben met lotgenoten over de ervaringen te praten. Dat kan in de lotgenotengroep. De groep bestaat uit zes tot acht personen, die onder leiding van twee vrijwilligers tien keer bij elkaar komt. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens en emoties die met een verlies gepaard gaan en hoe hiermee om te gaan. Het is juist de onderlinge herkenning die veel steun kan geven aan de deelnemers van de groep.

Zoek je steun bij een lotgenotengroep dan kun je contact opnemen met de afdeling Humanitas Zuidwest Friesland.

Aanmelden

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met coördinator Tetsie Reinsma via 06-419 51 960 of verlies@humanitas-zwf.nl