Coördinator Maatjes

Humanitas afdeling de Friese Meren heeft een zestal activiteiten. De activiteiten worden aangestuurd door een of meerdere coördinatoren. Dit is onder meer afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden. Bij de activiteit Maatjes is behoefte aan een of meer nieuwe coördinatoren.

Bij de maatjes activiteiten gaat het vooral om leuke dingen met elkaar te gaan doen, zoals een wandeling maken, een gesprek voeren, ergens met elkaar naar toe gaan.

De kerntaak van de coördinator is de intake van de mensen die om inzet van Humanitas vragen, de deelnemer. Vervolgens wordt deze deelnemer gekoppeld aan een vrijwilliger. Ook de zoektocht en intake van vrijwilligers maakt onderdeel uit van de coördinatie.

De coördinator onderhoudt contacten met organisaties die voor het project van belang kunnen zijn, zoals en wijkteams en maatschappelijk werk .

De coördinator regelt een aantal keren per jaar een bijeenkomst waar de vrijwilligers van het project aan deelnemen. Evenzo onderhoudt de coördinator contact met het bestuur van Humanitas.

De kosten die een coördinator tbv een project maakt worden vergoed. Denk daarbij aan reiskosten en in overleg uitgekozen opleidingen.

Voor het tijdbeslag kan worden uitgegaan van 4-8 uren gedurende een periode van 40 weken.

Contact kan via de email: maatjes.dfm@humanitas.nl. Voor tel informatie : 06 15303438.

Terug naar overzicht