Wat we doen

Home-Start

Heb je een jong gezin en heb je wel eens behoefte aan een steuntje? Een vrijwilliger van Home-Start bied een luisterend oor en praktische tips aan jonge gezinnen met kinderen tot 7 jaar.

Home-Start +

Ieder gezin kent lastige tijden. Maar kun je 't echt even niet aan? Dan helpt Home-Start+ je. Want een steuntje in de rug doet wonderen. Een vrijwilliger biedt een luisterend oor, geeft nuttige tips en wijst op voorzieningen en regelingen. Voor gezinnen met kinderen van 7 jaar en ouder.

Gezinsnetwerk+ Delft

Hebben jullie als gezin behoefte aan meer contacten?  Gezinsnetwerk+ helpt je je kennissenkring en sociale netwerk te vergroten.

Steun bij Rouw en Verlies Delft en Rijswijk

De Steungroep Rouw en Verlies Delft en Rijswijk helpt je tijdens de rouw. Een vrijwilliger, vaak een lotgenoot, reikt je graag de hand. Herkent, erkent en biedt steun. Vertrouwelijk. Ook in lotgenotengroepen kun je je verhaal kwijt.