Maatjes GGZ

Humanitas Maatjes GGZ: samen minder eenzaam

Op het GGZ-terrein aan de Sint Jorisweg in Delft verblijven mensen met een psychiatrische stoornis. Een aantal van hen slaagt erin na enige tijd weer terug te keren in de samenleving, maar er zijn er ook – meestal ouderen – die dat niet meer lukt. Een deel van deze langdurig opgenomen patiënten krijgt (nog) niet of nauwelijks bezoek, maar vindt het wel fijn als iemand regelmatig speciaal voor hen op bezoek komt. De afdeling Delft van Humanitas heeft voor deze groep chronische patiënten een Maatjesproject opgezet.

Het Maatjesproject is er sinds 2007 voor alle langdurig opgenomen psychiatrische patiënten die graag een maatje willen, maar vooral voor de patiënten die niet of nauwelijks bezoek krijgen of voor wie de contacten met familie zijn verbroken. Bezoek van buitenaf is van extra grote betekenis voor deze patiënten. Juist zij hebben veel behoefte aan iemand die speciaal voor hem of haar langs komt. Iemand die ze als maatje niet met andere patiënten op de afdeling hoeven te delen. Regelmatig contact met een vertrouwd iemand die aandacht geeft is voor deze groep ‘vergeten’ patiënten dus van grote waarde!