Steun ons

Onze dienstverlening is voor cliënten doorgaans gratis, maar voor ons niet zonder kosten. Donaties helpen onze vrijwilligerszijn bijzonder welkom zodat. Met jouw bijdrage kunnen onze vrijwilligers zich elke dag opnieuw inzetten voor mensen die het tijdelijk alleen niet redden.

oOok is geld nodig voor bijvoorbeeld de regelmatige bijscholing en regelmatige begeleiding van onze vrijwilligers. Wilt u Humanitas en ons werk steunen? 

Lid worden

Een zinvolle manier om een bijdrage te leveren aan ons werk is lid worden van Humanitas. Dat is desgewenst gratis voor Humanitas-vrijwilligers. Anderen betalen 35 euro per jaar. Met een persoonlijk lidmaatschap steunt u inhoudelijk, moreel - èn financieel - het werk van onze afdeling. Zelfs uw contributie komt direct ten goede aan uw eigen afdeling.

Donaties

Onze dienstverlening is voor cliënten doorgaans gratis, maar voor ons niet zonder kosten. Daarom zijn donaties bijzonder welkom. Met uw geld kunnen onze vrijwilligers zich elke dag opnieuw inzetten voor mensen die het tijdelijk alleen niet redden. Ook is geld nodig voor bijvoorbeeld de regelmatige bijscholing en regelmatige begeleiding van onze vrijwilligers. Wilt u Humanitas en ons werk steunen? Dat kan door een éénmalige gift, door 'vriend of vriendin' oftewel periodiek donateur te worden, dit laatste wellicht in de vorm van een periodieke belastingvrije schenking.

Meer informatie en de mogelijkheid om direct via Ideal te doneren vind je  hier op de landelijke Humanitas-website.Let op dit is een beveiligde https-site. Denk er dan wel aan te vermelden waarvoor u de donatie bestemt (bijvoorbeeld voor afdeling Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp). 

Legaten

Verder kunt u een deel van uw nalatenschap aan Humanitas toebedelen. Dat kan op twee manieren. Ofwel door expliciet een afdeling te benoemen als begunstigde, dan ontvangt deze het gehele bedrag. Ofwel door de vereniging als geheel als begunstigde te benoemen. In dat eval ontvangt de afdeling waar de erflater het laatst woonachtig was dan wel waar de erflater volgens het landelijk ledenregister was ingeschreven: 55%. Meer informatie? 

Fonds op naam

U kunt ook schenken met een Fonds op Naam.Zo bepaalt  u zelf waar je donatie naartoe gaat. Het is aan te vragen door zowel organisaties als particulieren. Er is een minimale inleg. Dit fonds is een goed doel binnen een goed doel. Het doel, de activiteit of de doelgroep kies je zelf, net als de naam. Bijvoorbeeld je familienaam of de naam van je kind. Humanitas zorgt voor de kwaliteit van de vrijwilligers, de activiteiten en een goede administratie. Je Fonds op Naam blijft bestaan zolang jij wilt, eventueel ook na je overlijden. Meer weten? Neem dan contact op met Vivian Rinat, 020 523 1100, of stuur een e-mail naar v.rinat@humanitas.nl.

Bedrijven of organisaties kunnen sponsoren

Voor bedrijven is het mogelijk om bijvoorbeeld in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ons werk te sponsoren. Uw naam wordt dan vermeld in onze sponsorlijst.
Meer informatie? 06-53334336 of: delft@humanitas.nl