Humanitas zoekt enthousiaste portefeuillehouder Financiën

De Humanitasafdeling Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp zoekt ter versterking van het afdelingsbestuur een

Portefeuillehouder Financiën(onbezoldigd)

Ken je ons?

Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Door middel van verschillende activiteiten helpen Humanitas-vrijwilligers mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. We werken rond 6 thema’s: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie en Detentie.

Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; er zijn ruim 80 afdelingen in het land (www.humanitas.nl). Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Humanitas waarden:

• regie behouden over je eigen leven

• samenleven op basis van gelijkwaardigheid

• verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander

• vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de maatschappij, activiteiten daarop

aanpassen.

In Zuid-Holland en Zeeland geven ruim 2.700 vrijwilligers vanuit 12 lokale afdelingen aan ruim 5.000 mensen het zelfvertrouwen terug om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen (www.humanitas.nl/district/zuidwest).

Deze 12 afdelingen (Delft, Drechtsteden, Gorinchem, Haagland, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, Lansingerland, Midden-Holland, Nieuwe Waterweg Noord, Rijnland, Voorne Putten Rozenburg, Zeeland, en Zoetermeer) kennen elk een eigen afdelingsbestuur.

Een afdelingsbestuur bestaat uit een team van 7 tot 9 bestuursleden dat zakelijk, verantwoord en doelgericht de afdeling aanstuurt. Iedereen werkt op vrijwillige basis en vanuit het besef dat het werk niet vrijblijvend is. Een afdelingsbestuur heeft collectieve deskundigheid, de bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan.

Wat kan jij voor ons doen?

Je bent bereid je actief in te zetten (ca. 4 uur per week) en te binden voor een periode van 4 jaar. Jij stelt de begroting en de jaarrekening op en bewaakt deze i.s.m. de controller van het district Zuidwest. Jij houdt het afdelingsbestuur op de hoogte van alle financiële transacties. Kortom je bent het financiële geweten van het lokale bestuur.

Daarnaast ben je iemand met

  • Bestuurlijke vaardigheden
  • Kennis van financiële verslaglegging en budgettering
  • Hart voor vrijwilligerswerk
  • Inzicht in financiën en geldstromen
  • (Enige) ervaring in gericht netwerken, onderhandelen en lobbyen

En ben je gericht op

  • In teamverband zaken voor elkaar krijgen (binnen afdeling en met district)
  • Het opbouwen en onderhouden van een netwerk binnen je portefeuille
  • Het behalen van doelstellingen en resultaten zoals verwoord in het afdelingswerkplan

Wat kunnen wij voor jou doen?

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook afdelingsbestuurders, ‘geschoold’ aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen.

Wij bieden binnen een prettig team van collega-bestuurders een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond). De voorkeur gaat uit naar iemand woonachtig in Pijnacker-Nootdorp.

Wil je meedoen?

Neem voor meer informatie contact op met Bert Brehm (bertbrehm@humanitasdelft.nl), voorzitter ad interim of het districtskantoor (070 358 42 84). Reacties (motivatiebrief plus cv) graag zenden aan info.zuidwest@humanitas.nl onder vermelding van ‘vacature portefeuillehouder financiën Delft'.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Terug naar overzicht