Portefeuillehouder Opvoeden en opgroeien

Het afdelingsbestuur bestaat uit een team van 8 bestuursleden dat zakelijk, verantwoord en doelgericht de afdeling aanstuurt. Iedereen werkt op vrijwillige basis en vanuit het besef dat het werk niet vrijblijvend is. Een afdelingsbestuur heeft collectieve deskundigheid; de bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan.

Thema Opvoeden en Opgroeien

Het kind van 0-17 jaar staat hierin centraal. Humanitas ondersteunt gezinnen met kinderen tijdens een moeilijkere periode. De vrijwilliger draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de ouders en daarmee aan het welbevinden van en de kansen voor het kind. Humanitas maakt gebruik van het programma Homestart, een erkend programma voor opvoedondersteuning.

Zo’n 40 vrijwilligers zijn in Delft en Rijswijk actief op dit gebied. Zij worden aangestuurd en ondersteund door twee betaalde coördinatoren.

Wat kun jij voor ons doen?

Je kunt je vinden in de Humanitas waarden en je bent bereid je actief in te zetten (ca. 4 uur per week) en je te binden voor een periode van 4 jaar.

Daarnaast ben je iemand met

  • bestuurlijke vaardigheden
  • hart voor vrijwilligerswerk
  • hart voor en kennis/ervaring met het thema Opvoeden en Opgroeien

En ben je gericht op

  • in teamverband zaken voor elkaar krijgen (binnen afdeling en met district)
  • inhoudelijke ondersteuning van en samenwerking met de coördinatoren in Delft en Rijswijk
  • het opbouwen en onderhouden van een netwerk binnen je portefeuille
  • het behalen van doelstellingen en resultaten zoals verwoord in het afdelingswerkplan

Wat kunnen wij voor jou doen?

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook afdelingsbestuurders, ‘geschoold’ aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen.

Wij bieden binnen een prettig team van collega-bestuurders een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).

Wil je meedoen of eerst meer informatie?

Neem contact op met Kees Lansbergen (voorzitter@humanitasdelft.nl, mobiel 06-11837225, voorzitter van de afdeling

Terug naar overzicht