Portefeuillehouder Rouw en Verlies

Het afdelingsbestuur bestaat uit een team van 8 bestuursleden dat zakelijk, verantwoord en doelgericht de afdeling aanstuurt. Iedereen werkt op vrijwillige basis en vanuit het besef dat het werk niet vrijblijvend is. Een afdelingsbestuur heeft collectieve deskundigheid; de bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan.

Thema Rouw en Verlies

Humanitas ondersteunt mensen in een fase van verlies. Vaak als gevolg van het verlies van een dierbare, maar ook bij echtscheiding, ontslag of bij verlies van gezondheid. De vrijwilligers helpen mensen om de nieuwe situatie te leren accepteren en hun leven opnieuw in te richten. De hulp is tijdelijk en erop gericht om mensen gereedschappen te geven waarmee ze zelf hun leven weer op orde krijgen. De ongeveer 25 vrijwilligers steunen mensen op individuele basis. Er zijn ook bijeenkomsten met meerdere mensen, de zogenaamde lotgenotengroep. De vrijwiligers worden aangestuurd en ondersteund door twee vrijwillig coördinatoren.

Wat kun jij voor ons doen?

Je kunt je vinden in de Humanitas waarden en je bent bereid je actief in te zetten (ca. 4 uur per week) en je te binden voor een periode van 4 jaar.

Daarnaast ben je iemand met

  • bestuurlijke vaardigheden
  • hart voor vrijwilligerswerk
  • hart voor en kennis/ervaring met het thema Rouw en Verlies

En ben je gericht op

  • in teamverband zaken voor elkaar krijgen (binnen afdeling en met district)
  • inhoudelijke ondersteuning van en samenwerking met de coördinatoren in Delft en Rijswijk
  • het opbouwen en onderhouden van een netwerk binnen je portefeuille
  • het behalen van doelstellingen en resultaten zoals verwoord in het afdelingswerkplan

Wat kunnen wij voor jou doen?

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook afdelingsbestuurders, ‘geschoold’ aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen.

Wij bieden binnen een prettig team van collega-bestuurders een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).

Wil je meedoen of eerst meer informatie?

Neem contact op met Kees Lansbergen (voorzitter@humanitasdelft.nl, mobiel 06-11837225, voorzitter van de afdeling

 

Terug naar overzicht