Portefeuillehouder Rouw en Verlies

Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Door middel van verschillende activiteiten helpen Humanitas-vrijwilligers mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. We werken rond 6 thema’s: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie en Detentie.

Onze afdeling organiseert individuele begeleiding (dmv huisbezoeken) en lotgenotengroepen in Delft en Rijswijk voor mensen die een verlies hebben geleden. Het gaat hierbij vooral om mensen die een dierbare hebben verloren. Ook wordt steun geboden aan hen die een scheiding hebben meegemaakt of kampen met verlies van gezondheid of werk. Aandacht, een luisterend oor, (h)erkenning en vertrouwen zijn kernwoorden.

De activiteit Steun bij Rouw en Verlies wordt uitgevoerd door een team van vrijwilligers, onder begeleiding van vrijwillige coördinatoren.

De afdeling Delft, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp kent zo’n 250 vrijwilligers die zo’n 200 deelnemers helpen op verschillende thema’s. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt. Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Een afdelingsbestuur bestaat uit een team van 8 bestuursleden dat zakelijk, verantwoord en doelgericht de afdeling aanstuurt. Iedereen werkt op vrijwillige basis en vanuit het besef dat het werk niet vrijblijvend is. Een afdelingsbestuur heeft collectieve deskundigheid; de bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan.

Wat kun jij voor ons doen?

Je kunt je vinden in de Humanitas waarden en je bent bereid je actief in te zetten (ca. 4 uur per week) en je te binden voor een periode van 4 jaar.

Daarnaast ben je iemand met:

  • bestuurlijke vaardigheden

  • hart voor vrijwilligerswerk

  • hart voor het thema Rouw en verlies. Kennis of ervaring met het thema strekt tot  aanbeveling.

En ben je gericht op:

  • in teamverband zaken voor elkaar krijgen (binnen afdeling en met district)

  • inhoudelijke ondersteuning van en samenwerking met de (vrijwillig) coördinatoren Steun bij Rouw en Verlies in Delft en Rijswijk

  • het opbouwen en onderhouden van een netwerk binnen je portefeuille

  • het behalen van doelstellingen en resultaten zoals verwoord in het afdelingswerkplan

 

Wat kunnen wij voor jou doen?

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook afdelingsbestuurders, ‘geschoold’ aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen.

Wij bieden binnen een prettig team van collega-bestuurders een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).

 

Wil je meedoen of eerst meer informatie?

Neem contact op met Kees Lansbergen op 06-11837225 of keeslansbergen@humanitasdelft.nl

Terug naar overzicht