Delft

Vrijwilligers Steun bij Rouw en Verlies

De vrijwilligers bij onze activiteit Steun bij Rouw en Verlies fungeren als praatpaal/luisterend oor voor de hulpvrager(s). Het doel van de hulp is om deelnemers te leren omgaan met het verlies en daarbij behorende rouw en verdriet. Het beggeleiden van hulpvragers gebeurt zowel individueel (meestal bij de hulpvrager thuis) als in lotgenotengroepen (bijvoorbeeld op een vaste locatie, in Delft in het kantoor van Humanitas, in Rijswijk op een nader te bepalen plaats).

Kwaliteiten

 • Goed contact kunnen leggen en vertrouwen winnen
 • Goed kunnen luisteren
 • “ Op je handen kunnen zitten”, niet te oplossingsgericht zijn
 • Ervaring in gespreksvoering
 • Eigen verlies en/of rouwervaring strekt tot aanbeveling, evenals hulpverleningservaring
 • Beschikbaarheid:
 • maximaal 8 uur per week
 • De werkzaamheden houden in:

Humanitas biedt de vrijwilligers:

 • een voorbereidende training - van drie dagen - op gebied van rouwbegeleiding
 • E-learning voor basiskennis vrijwilligerswerk bij Humanitas
 • deelname aan trainingen en symposia
 • samenwerking in een prettig en ervaren team, bijeenkomsten eenmaal per acht weken
 • Begeleiding door de coördinator
 • De mogelijkheid om gratis lid te worden van de vereniging Humanitas.

Nadere informatie is in te winnen bij:

Ria Weemaes, coördinator Delft: 06-25112970 
Pauline Stadhouders, coördinator Rijswijk: 06 51297326

Mail: rouwenverlies@humanitasdelft.nl

Terug naar overzicht