Vrijwillige coördinator Thuisadministratie Rijswijk

Humanitas

Humanitas is er voor mensen in heel Nederland die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 700 activiteiten. Deze zijn verdeeld over de thema's: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien, detentie, thuisadministratie en verlies. Jaarlijks geven onze vrijwilligers tienduizenden mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
Lokale afdelingen organiseren activiteiten van Humanitas. Het werkgebied van onze afdeling omvat de gemeenten Rijswijk, Delft en Pijnacker-Nootdorp.

Thuisadministratie 

De praktijk van alle dag leert dat er nogal wat mensen zijn die moeite hebben met het regelen van hun administratieve en financiële zaken. Bijvoorbeeld omdat zij geen weg weten met de hedendaagse papierwinkel, of omdat de inkomsten niet of nauwelijks toereikend zijn om de uitgaven te dekken. Voor deze mensen voert Humanitas de activiteit Thuisadministratie uit. Het doel van Humanitas Thuisadministratie is het bieden van ondersteuning aan mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun administratie zelfstandig uit te voeren. De nadruk ligt op het versterken van de zelfredzaamheid en het weer de regie te krijgen over de eigen financiële en administratieve huishouding.

Taken en verantwoordelijkheden vrijwillig coördinator Thuisadministratie:

 • Doet intakes met deelnemers
 • Zorgt voor de koppeling tussen deelnemers en vrijwilligers
 • Bewaakt de voortgang van de koppeling
 • Begeleidt vrijwilligers
 • Doet intakes met nieuwe vrijwilligers
 • Neemt deel aan het coördinatorenoverleg
 • Neemt deel aan het overleg bestuur/coördinatoren
 • Registreert in het digitale systeem HRS
 • Neemt deel aan deskundigheidsbevordering (basistraining, intervisie, themabijeenkomsten e.d.)
 • Neemt deel aan het districtsoverleg coördinatoren Thuisadministratie
 • Stelt zich op de hoogte van de inhoud van overige projecten in de afdeling
 • Onderhoudt (i. o. m. de andere coördinatoren en het afdelingsbestuur) contacten met verwijzers en andere relevante partijen

Wat we vragen:

 • Affiniteit met de visie en de waarden van Humanitas
 • Kennis van en affiniteit met financiële administratie
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Goede organisatorische vaardigheden
 • Goed kunnen luisteren, coachende vaardigheden, mensen kunnen enthousiasmeren en binden, kunnen omgaan met feedback
 • Affiniteit met het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • Goede computervaardigheden
 • Flexibel inzetbaar
 • Kennis van de plaatselijke sociale kaart is een pré
 • Woonachtig zijn in de gemeente is een pré
 • Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • Minstens 8 uur per week beschikbaar zijn, gedurende ten minste 1 jaar

Wat we bieden:

 • Opleiding en training
 • Inwerkperiode en begeleiding door ervaren coördinator
 • Verzekering
 • Onkostenvergoeding
 • De mogelijkheid om gratis lid te worden van Humanitas
 • Een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige vrijwilligers functie
 • Samenwerking in een enthousiast team met een prettige, informele werksfeer
 • eventueel gratis lidmaatschap Humanitas

Hoe kom ik in aanmerking?

We nodigen je uit om je CV met je motivatie te sturen naar de coördinator Marlies Steur. Ook voor meer informatie over deze vrijwilligersfuncties kan je contact opnemen met  Marlies Steur: m.steur@humanitas.nl, 06 512 10 217. 

Terug naar overzicht